Algemene onderzoeken platforms en apps

Op deze pagina vind je rapporten van toegankelijkheidsonderzoeken van de techniek van platforms en apps. Je kunt de rapporten gebruiken als (gedeeltelijke) onderbouwing van je verklaring. We hebben een indeling gemaakt naar thema en geven bij ieder thema aan welke rapporten beschikbaar zijn, hoe je ze kunt krijgen, en welke binnenkort beschikbaar zijn

Let op! Verwijs in jouw verklaring altijd naar het rapport, dus niet naar deze pagina.

Veelgestelde vragen

In je toegankelijkheidsverklaring neem je links op naar onderzoeksrapporten. Dat kan op 2 manieren:

  1. Kopieer de link(s) naar de onderzoeksrapporten van deze pagina, en gebruik die in de verklaring. 
    Dan verwijs je dus rechtstreeks naar de rapporten op DigiToegankelijk.nl.
  2. Download elk rapport zelf en publiceer het op je eigen website. 
    Daarna gebruik je de link naar het rapport op je eigen website.

Let op: als er een iOS- en Android-versie is van de app, moet je de rapporten voor beide platforms toevoegen aan je verklaring.

Sommige apps en platforms worden regelmatig opnieuw onderzocht. Daardoor bestaan er meerdere rapporten. Onderzoek is 3 jaar geldig. Je hoeft dus niet direct je verklaring aan te passen als er een nieuw onderzoek is. Dat mag natuurlijk wel. Je moet je verklaring wel minimaal 1 keer per jaar updaten. Bij die update neem je links op naar de meest recente onderzoeksrapporten.

Dat verschilt per app of platform. Soms moet je de content nog apart laten onderzoeken. Lees de instructie die bij de links naar de rapporten staat.

Van veel apps bestaan versies voor verschillende besturingssystemen. Meestal gaat het om iOS (Apple) en Android. Omdat die apps heel anders in elkaar zitten, worden ze apart onderzocht. Daarom moet je in je verklaring zowel naar het iOS- als het Android-rapport verwijzen.

Check dan altijd eerst bij de leverancier of er een onderzoeksrapport van de techniek beschikbaar is. Als je er niet uitkomt met de leverancier neem dan contact met ons op via Digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. 

Laat het ons weten via DigiToegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. We streven naar een volledig overzicht van onderzoeksrapporten van de techniek voor meerdere thema's. 

De verklaring en bijbehorende onderzoeksrapporten worden gecontroleerd met een checklist. Het gaat daarbij om de vorm van de verklaring en de onderbouwing. We kijken dus niet naar de inhoud. Dat doen instanties die belast zijn met toezicht en handhaving.

Veel van de punten uit de checklist die wordt gebruikt bij de controle van verklaringen gaan over onderzoeksrapporten. De onderzoeker moet zorgen dat het opgeleverde rapport aan de punten uit de checklist voldoet.