Begrotingsapp (Pepperflow)

Pepperflow publiceert het meest recente rapport voor begrotingsapp.nl op de eigen website. Dit is een deelonderzoek van de techniek van begrotingsapp.nl. Zorg zelf voor een deelonderzoek van de inhoud. Je kunt die apart laten onderzoeken. De onderzochte criteria in het meest recente deelonderzoek, uitgevoerd in juli 2024, van begrotingsapp.nl voldoen allemaal aan WCAG 2.1 AA. Als jouw eigen onderzoek ook volledig voldoet kun je dus een verklaring met een A-status krijgen. Anders wordt het een B-status.

Let op! Met het toegankelijkheidsonderzoek van begrotingsapp.nl dat is uitgevoerd in december 2023 kun je géén status A krijgen maar een status B.