Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en apps zijn gemaakt. Zit een site of app goed in elkaar? Dan kan elke bezoeker die gebruiken. Ook iemand met een beperking.

Soms kan een website of app niet door iedereen goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld doordat een filmpje geen ondertitels heeft. Zo’n site of app is dan niet digitaal toegankelijk. Dat is een probleem, want in onze samenleving zijn websites en apps heel belangrijk. Je kunt bijna niet meer zonder.

Een toegankelijke (digitale) samenleving

Buiten op straat halen we drempels weg en plaatsen we wegwijzers. Of we brengen een geleidelijn aan in de stoep. Zo maken we de omgeving toegankelijker voor mensen met én zonder beperking.

Ook websites en apps kun je toegankelijk maken. Gewoon door de regels te volgen voor digitale toegankelijkheid. Daardoor neem je digitale drempels weg voor een hele grote groep mensen. Want er zijn miljoenen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte. En ook nog eens miljoenen mensen die tijdelijk een beperking hebben.

Ook websites en apps kun je toegankelijk maken. Dan neem je digitale drempels weg voor een hele grote groep mensen.

Miljoenen Nederlanders met een beperking

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen een beperking of chronische ziekte. Dat kan een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte zijn. Bijvoorbeeld:

 • visuele beperking: blind, slechtziend, kleurenblind
 • auditieve beperking: doof of slechthorend
 • een motorische beperking
 • laaggeletterdheid
 • autisme of ADHD
 • dyslexie

En deze groep groeit: het aantal ouderen neemt toe, en er komen telkens nieuwe mensen naar Nederland die de taal nog niet (goed) spreken.

Tijdelijke beperkingen

Daarnaast zijn er grote groepen mensen die tijdelijk een beperking hebben. Een paar voorbeelden:

 • Door een gebroken arm kun je maar met één hand typen.
 • Door een oorontsteking hoor je bijna niets.
 • In een drukke trein kun je het geluid van een filmpje niet horen.
 • Je ziet de tekst op je scherm slecht door de felle zon.
 • Je bent je leesbril kwijt en kunt de kleine letters niet lezen.
 • Met een baby (of kat) op schoot kun je de computermuis niet goed gebruiken.

Ook voor mensen met zo’n tijdelijke beperking is het belangrijk dat websites en apps toegankelijk zijn.

Toegankelijkheid gaat over mensen

Iedereen heeft het recht om gelijkwaardig toegang te krijgen tot alle openbare digitale informatie en dienstverlening. Dat geldt dus ook voor mensen met een beperking. Nederlandse overheidswebsites en –apps moeten daarom verplicht toegankelijk worden gemaakt. Zo kan iedereen meedoen in de maatschappij.

Hoe bezoekt iemand die blind is een website? Hoe navigeert iemand die zijn handen niet kan gebruiken? We hebben een aantal mensen gevraagd te vertellen hoe ontoegankelijke websites en apps van invloed zijn op hun leven. De filmpjes die we daarvan gemaakt hebben, laten zien dat ieder op zijn eigen manier omgaat met deze uitdagingen. Larissa Klaasen vertelt over de obstakels die zij soms tegenkomt als ze op reis gaat. Digitale toegankelijkheid gaat over mensen, over hun ervaringen en uitdagingen binnen een wereld die meer en meer digitaal wordt.

Ga naar het verhaal van Larissa Klaassen.

Hoe maak je een website of app toegankelijk?

Door de regels voor toegankelijke websites en apps te volgen. Die regels staan in de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid. Een standaard wordt ook wel een norm genoemd.

In de standaard staat uitgelegd hoe je websites en apps toegankelijk kunt ontwerpen, bouwen en onderhouden. En aan welke eisen die websites en apps dan moeten voldoen. Daarvoor is veel onderzoek gedaan. De makers van de standaard hebben daarbij goed geluisterd naar mensen met een beperking.

In de standaard staat uitgelegd hoe je websites en apps toegankelijk kunt ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Verder lezen, luisteren en kijken

Wil je anderen in je organisatie overtuigen van het belang van digitale toegankelijkheid? Of wil je er zelf meer over te weten komen? Dan kun je ook gebruikmaken van deze video's, tools en tips van onze samenwerkingspartners.

Cijfers: hoeveel Nederlanders hebben een beperking?

Onderwerp Afzender

Visuele beperkingen

Overzicht van het Oogfonds van de verschillende visuele beperkingen.

Oogfonds

Gehoorstoornissen

Cijfers over mensen met gehoorstoornissen in Nederland naar leeftijd en geslacht.

RIVM

Motorische beperkingen

Hoeveel mensen hebben een motorische beperking?

Handicap.nl

Laaggeletterdheid

Informatie over laaggeletterdheid in Nederland.

Stichting Lezen en Schrijven

Verstandelijke beperking

Cijfers over mensen met een verstandelijke beperking in Nederland.

RIVM

Ouderen in Nederland

Hoeveel ouderen zijn er in Nederland?

CBS

Gebruik toegankelijkheidsfuncties mobiel

Onderzoek naar gebruik van toegankelijkheidsfuncties op mobiele telefoons.

Appt.org

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

Feiten en cijfers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Publicaties

Onderwerp Afzender

Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Een uitleg over de taken van verschillende rollen en functies binnen organisaties.

DigiToegankelijk

Handleiding voor een toegankelijke organisatie

Met deze handleiding werk je stap voor stap aan je toegankelijkheidsbeleid.

DigiToegankelijk

De digitale drempels van inclusie

Interviews met mensen die niet de kennis of middelen hebben om digitaal mee te doen.

Alliantie Digitaal Samenleven

Het Optimaal Digitaal spel

Verbeter spelenderwijs je (online) dienstverlening met de meer dan 100 tips van Optimaal Digitaal. Toegankelijkheid is een onderdeel van het spel.

Gebruiker Centraal

Video's

Onderwerp Afzender

Introductie van DigiToegankelijk

Wat is het, waarom is het belangrijk en wat moet je doen?

Digitale Overheid

Waarom is digitale toegankelijkheid zo belangrijk?

Een oud-wethouder en een raadslid vertellen hier als ambassadeurs van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van de VNG meer over.

VNG

Ontsluiting van digitale systemen binnen gemeenten

Wethouder Marcel Oosterveer uit Eindhoven vertelt als ervaringsdeskundige hoe het er bij de gemeente Eindhoven aan toe gaat op het gebied van toegankelijkheid.

VNG

Microlearnings over digitale toegankelijkheid

Met deze korte video's kom je in korte tijd veel te weten over digitale toegankelijkheid.

RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid

Podcasts

Onderwerp Afzender

Podcasts over digitale toegankelijkheid

Gebruiker Centraal heeft een serie podcasts gemaakt, onder andere over digitale toegankelijkheid.

Gebruiker Centraal

Belang en aanpak digitale toegankelijkheid

Gemeente Meierijstad vertelt hoe digitale toegankelijkheid binnen de gemeente wordt opgepakt.

VNG

Wethouders over digitale toegankelijkheid

Wethouders van Barendrecht en Breda bespreken het belang van digitale toegankelijkheid en hoe zij het aanpakken.

VNG