Toegankelijkheid van deze website

Bij de bouw van DigiToegankelijk.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We willen alle informatie zo aanbieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Status toegankelijkheidslabel van DigiToegankelijk. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onze verklaring is gepubliceerd op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/13936 

Toegankelijkheidsrapport 4 mei 2023
Digitoegankelijk
PDF Document | 87.09 KB
Toegankelijkheidsrapport monitor.digitoegankelijk.nl 15 februari 2024
WCAG-onderzoek Jaarmonitor 2023
PDF Document | 159.47 KB