Uitleg over de inventarisatielijst

Om het dashboard compleet te maken, werkt DigiToegankelijk aan een overzicht van overheidswebsites en mobiele apps die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben. DigiToegankelijk legt dit overzicht de komende periode voor aan overheidsorganisaties met de vraag het te controleren en aan te vullen. Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen over deze inventarisatielijst.

Achtergrond inventarisatielijsten

Elke overheidsinstantie is wettelijk verplicht om over al haar websites en apps verantwoording af te leggen als het gaat om de digitale toegankelijkheid. Het Dashboard DigiToegankelijk laat zien hoever overheidsinstanties hiermee zijn.

Als bron maakt het dashboard gebruik van het register van toegankelijkheidsverklaringen. Daar staan echter nog niet alle websites en apps van de overheid in. Om het dashboard compleet te maken, heeft DigiToegankelijk een inventarisatie gemaakt van overheidswebsites en -apps die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben en dus niet in het register staan. De inventarisatielijst die je hebt ontvangen bevat de websites en apps die we hebben gevonden voor jouw organisatie. We leggen dit overzicht graag aan je voor met de vraag het te controleren en aan te vullen. 

Lees welke criteria we gebruikt hebben om te bepalen of een website of mobiele app tot jouw overheidsinstantie behoort. 

Als je invult dat een website of app onder verantwoordelijkheid valt van jouw instantie, en je stelt vervolgens een toegankelijkheidverklaring op (via toegankelijkheidsverklaring.nl) dan wordt de betreffende website of app verwijderd uit de inventarisatielijst (met één dag verwerkingstijd). 

We pakken het stapsgewijs aan en beginnen bij overheidsorganisaties waarvan we vermoeden dat mensen hun websites en mobiele apps vaak gebruiken. We streven ernaar alle Nederlandse overheidsorganisaties aan te schrijven in 2023. 

Het e-mailadres dat wij gebruiken om mails te versturen over de inventarisatielijst is dashboard@digitoegankelijktop.nl. Dit is een mailadres van het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DigiToegankelijk TOP) dat vanuit ICTU hulp en ondersteuning biedt bij het realiseren van toegankelijke overheidswebsites en -apps. Je kunt het programmateam ook bereiken via het mailadres digiToegankelijk-ondersteuning@ictu.nl.

Als je geen inloglink ontvangt nadat je je e-mailadres hebt ingevuld, dan kan dit meerdere oorzaken hebben:

  1. Je hebt een ander e-mailadres ingevuld dan bij ons geregistreerd staat. Oplossing: vul het e-mailadres in dat bij ons geregistreerd staat. Dit is adres waarop je van ons de mail-uitnodiging hebt ontvangen om de inventarisatielijst in te vullen. Heb je die uitnodiging niet ontvangen? Neem dan contact op met ons.
  2. Je hebt een spelfout gemaakt in het e-mailadres. Oplossing: probeer het nogmaals.
  3. Je e-mailadres staat niet bij ons geregistreerd. Oplossing: Neem contact op met ons.

Stuur een verzoek per mail aan digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. ICTU zal dan controleren of je recht hebt op toegang tot de inventarisatielijsten voor deze organisaties. 

Als je een ander e-mailadres wil gebruiken, stuur je ons een bericht op digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl met het juiste e-mailadres. Wij maken dan een nieuw account voor je aan. Zodra dat klaar is, ontvang je van ons bericht op het nieuwe e-mailadres.

Vraag een nieuwe inloglink aan door je emailadres opnieuw in te voeren op dashboard.digitoegankelijk.nl/inventarisatielijst/inloggen. Log daarna direct in.

Kopieer de inloglink handmatig uit de e-mail en plak hem in je browser. Open daarna de betreffende pagina. 

Controleer je spambox of box met ongewenste reclame. Afzender van de mail is dashboard@digitoegankelijktop.nl.

Vraag een inloglink aan op een ander e-mailadres. Kijk hiervoor bij: Hoe kan ik een ander/nieuw e-mailadres laten registreren om toegang te krijgen tot de lijst.

Invullen en wijzigen

Ja. Voor alle websites en apps geldt een wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring op te stellen. Als je in de inventarisatielijst hebt aangegeven dat een site of app onder verantwoordelijkheid valt van jouw organisatie, stel dan daarna een verklaring op. Ook als de toegankelijkheid van de betreffende site of app nog niet is verbeterd Als je dit gedaan hebt wordt de site of app de volgende dag zichtbaar in het dashboard. Als er voor website of app al een verklaring is opgesteld dan hoef je niks te doen.

Als je niks invult dan worden de websites en mobiele apps die voorkomen op de inventarisatielijst, in het dashboard toegevoegd aan de lijst met websites en mobiele apps waarvan bekend is dat ze tot jouw organisatie behoren. Ze krijgen dan het label 'Verantwoordelijke niet definitief vastgesteld'. Ze blijven zichtbaar in het dashboard met dit label totdat er een verklaring is opgesteld of is aangegeven dat ze niet bij de instantie horen. We zullen de websites en mobiele apps toevoegen 6 weken na de publicatiedatum in de inventarisatielijst (in de kolom ‘Zichtbaar in dashboard vanaf’).

Als je 'ja' invult, geef je daarmee aan dat betreffende website of mobiele app onder verantwoordelijkheid valt van jouw instantie. Voor deze website of mobiele apps moet dan een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld en gepubliceerd. Zodra je dit gedaan hebt wordt de betreffende website of app zichtbaar in het dashboard (met één dag verwerkingstijd). Als er 6 weken na ontvangst van de inventarisatielijst geen verklaring is gepubliceerd, dan wordt de website of mobiele app in het dashboard toegevoegd met Status E Geen verklaring

Als je 'nee' invult, geef je daarmee aan dat betreffende website of mobiele app niet onder verantwoordelijkheid valt van jouw instantie. De website of mobiele app blijft dan op de inventarisatielijst staan, zodat we kunnen zien dat deze al geverifieerd is. De betreffende website of mobiele app wordt dan niet toegevoegd in het dashboard.

De inventarisatielijst blijft beschikbaar. Antwoorden kunnen op een later tijdstip altijd gewijzigd worden.

Maak je gebruik van de online inventarisatielijst via de inloglink? Kies dan ‘wijzig’ in de kolom ‘Verantwoordelijk’.  

Maak je gebruik van een excel-formulier? Neem dan contact op met Digitoegankelijk TOP via je contactpersoon of DigiToegankelijk-ondersteuning@ictu.nl
 

Kies dan antwoordoptie ’Nee’ bij de vraag of jouw organisatie verantwoordelijk is. In het toelichtingveld geef je dan aan dat deze website of app niet meer bestaat.

Wij controleren de websites 1 à 2 keer per jaar geautomatiseerd. Als daar een foutmelding volgt halen we de website niet direct uit de lijst. De website kan namelijk op het testmoment tijdelijk uit de lucht zijn of in onderhoud zijn. Eens per jaar gaan we de websites met een foutmelding handmatig bekijken. En dan volgt vaak dat deze uit de lijst wordt gehaald. Bij twijfel laten we het adres in de lijst staan. Dit komt bijvoorbeeld voor bij verkiezingswebsites die eens in de 4 jaar tijdelijk online komen of seizoensgebonden websites.

Dit gaat niet vanzelf. Je kunt websites of apps verwijderen door de toegankelijkheidsverklaring die er betrekking op heeft aan te passen of te verwijderen. Dit kan via toegankelijkheidsverklaring.nl. Je wijzigingen zie je de volgende dag in het dashboard terug.

Verantwoordelijkheid bepalen

Lees welke criteria we gebruikt hebben om te bepalen of een website of mobiele app tot jouw overheidsinstantie behoort. Je kunt deze criteria ook gebruiken om zelf te bepalen of een website of mobiele app onder verantwoordelijkheid valt van jouw instantie.

Dan vul je ‘nee’ in. Verder hoef je niks te doen.

Dan vul je in het formulier de optie 'onbekend' in. Deze websites en mobiele apps worden in het dashboard toegevoegd aan de lijst met websites en mobiele apps waarvan bekend is dat ze tot jouw organisatie behoren. Ze krijgen dan het label 'Verantwoordelijke niet definitief vastgesteld'. Ze blijven zichtbaar met dit label totdat er een verklaring is opgesteld of is aangegeven dat ze niet bij de instantie behoren. We zullen de websites en mobiele apps toevoegen 6 weken na de publicatiedatum in de inventarisatielijst (zie in de kolom ‘Zichtbaar in dashboard vanaf’). 

Je gemeente is verantwoordelijk voor onder andere de hoofdwebsite van de gemeente, de subsites voor Belastingen, Burgerzaken en afvalinzameling of websites en apps voor parkeren (bezoekersregeling en gehandicaptenparkeervergunning). Kijk hier 
https://www.digitoegankelijk.nl/behoort-een-website-mobiele-app-tot-mijn-organisatie#online

Soms zijn meer overheidsorganisaties verantwoordelijk voor dezelfde website of mobiele app. Elke organisatie maakt dan een eigen toegankelijkheidsverklaring. Meer informatie vind je hier https://www.digitoegankelijk.nl/behoort-een-website-mobiele-app-tot-mijn-organisatie#meerdere

Collega's uitnodigen

Ja, dat kan. De lijst kan door meerdere personen ingevuld worden. Elke collega heeft dezelfde bewerkingsrechten. Als jouw collega een wijziging aanbrengt, dan is dit zichtbaar in de lijst in de kolom ‘Laatst bewerkt door’. Dit kan daarna ook weer gewijzigd worden. Om een collega uit te nodigen ga je naar collega uitnodigen.

Domeinnamen en redirects

Kies dan antwoordoptie ’Nee’ bij de vraag of jouw organisatie verantwoordelijk is. In het toelichtingveld geef je dan aan: 

  • dat het om een redirect gaat; 
  • wat de naam is van de website waarnaar de redirect verwijst. 

Check vervolgens of er al een verklaring bestaat voor de website waar de redirect naar verwijst. Zo niet, zorg dan dat er een verklaring wordt opgesteld voor deze website.

Kies dan antwoordoptie ’Nee’ bij de vraag of jouw organisatie verantwoordelijk is. In het toelichtingveld geef je dan aan: 

  • dat dit domein betrekking heeft op een website die al voorkomt in een verklaring (of dat de website elders in de inventarisatielijst staat); 
  • wat de naam is van die website.

Meerdere organisaties en organisatienamen

Je kunt de organisatienaam zelf aanpassen. Dit doe je  door de toegankelijkheidsverklaring aan te passen. Ga hiervoor naar toegankelijkheidsverklaring.nl en pas hier de organisatienaam aan in alle verklaringen. Een dag later wordt dit zichtbaar in het Dashboard. 

Stuur een verzoek per mail aan: digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. ICTU zal dan controleren of je recht hebt op toegang tot de inventarisatielijsten voor organisaties met andere namen. Als je wilt dat alle onderdelen in het Dashboard zichtbaar worden onder eenzelfde organisatienaam, pas dan zelf de toegankelijkheidsverklaring aan. Ga hiervoor naar toegankelijkheidsverklaring.nl en pas hier de organisatienaam aan in alle verklaringen. Een dag later wordt dit zichtbaar in het Dashboard.

Als je toegang wilt hebben tot de inventarisatielijst(en) van andere onderdelen van je organisatie, stuur dan een verzoek per mail aan digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. Als je wilt dat alle onderdelen in het Dashboard zichtbaar worden onder één organisatienaam, pas dan zelf de toegankelijkheidsverklaring aan. Ga hiervoor naar toegankelijkheidsverklaring.nl en pas hier de organisatienaam aan in alle verklaringen. Een dag later wordt dit zichtbaar in het Dashboard.

Termijnen en uitstel

De termijn van 6 weken is om praktische redenen gekozen. We veronderstellen dat dit voldoende tijd biedt om aan te geven of een website of mobiele app onder de verantwoordelijkheid valt van een instantie, of niet. Er is een mogelijkheid om uitstel aan te vragen. 

Maak je gebruik van de online inventarisatielijst via de inloglink? Kies dan ‘uitstel’ in de kolom ‘Zichtbaar dashboard vanaf’. Staat er geen link bij de publicatiedatum om uitstel te vragen? Dan is er al uitstel  verleend. 

Maak je gebruik van het excel-formulier? Dan kun je per website of mobiele app aangeven of je uitstel wil hebben. 

Uitstel aanvragen kan voor een nieuwe periode van 6 weken.

Nee, als je uitstel aanvraagt, worden na 6 weken geen websites of mobiele apps toegevoegd aan de lijst met websites en mobiele apps waarvan bekend is dat ze tot jouw organisatie behoren. 

Dat kan één keer. Daarna zullen wij de websites en mobiele apps die op de inventarisatielijst staan en waarvan nog niet bevestigd is of ze onder verantwoordelijkheid vallen van jouw instantie, in het dashboard toevoegen. Ze krijgen dan het label 'Verantwoordelijke niet definitief vastgesteld'. Ze blijven zichtbaar met dit label totdat er een verklaring is opgesteld of is aangegeven dat ze niet bij de instantie behoren. 

Als er geen link staat bij de publicatiedatum om uitstel te vragen, dan is er al uitstel verleend. Als je nog langer uitstel wilt moet je contact opnemen met Digitoegankelijk TOP via je contactpersoon of DigiToegankelijk-ondersteuning@ictu.nl.

Staat je vraag er niet tussen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over het dashboard.