Behoort een website of mobiele app tot mijn organisatie?

In het Dashboard DigiToegankelijk willen we een zo volledig mogelijk overzicht laten zien van alle actuele websites en mobiele apps binnen de Nederlandse overheid. Hierin zullen dus ook de websites en mobiele apps te zien zijn waarvoor nog geen toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd.

Soms weet een overheidsorganisatie niet zeker of een website of mobiele app onder haar verantwoordelijkheid valt. Met de stappen op deze pagina kun je dit zelf bepalen. Wij hebben deze stappen ook gebruikt om de inventarisatielijst op te stellen.

Lastig om compleet overzicht te krijgen

Een overheidsorganisatie heeft in de praktijk vaak meerdere websites en mobiele apps. En die worden vaak op verschillende plekken binnen een organisatie beheerd. Het is dan ook best lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle digitale kanalen waarvoor een overheidsorganisatie verantwoordelijk is, en waarvoor dus een toegankelijkheidsverklaring moet worden gepubliceerd.

Met de informatie op deze pagina kun je zelf bepalen of een website of app onder de verantwoordelijkheid van jouw organisatie valt.

Het is best lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle digitale kanalen waarvoor een overheidsorganisatie verantwoordelijk is.

Stap 1: Is de website of mobiele app van de overheid?

Controleer eerst in één van de overheidsregisters of het om een website of mobiele app van de overheid gaat.

In deze registers zie je welke organisaties tot de overheid behoren:

En hier vind je websites en domeinnamen van de overheid:

Kijk ook naar de wet voor digitale toegankelijkheid. Daarin is beschreven voor welke overheidsinstanties deze wet geldt.

Stap 2: Moet ik een toegankelijkheidsverklaring maken voor deze website of app?

Als je vastgesteld hebt dat de website of mobiele app inderdaad van de overheid is, kun je bepalen of deze tot jouw overheidsorganisatie behoort. Meestal kun je dit bepalen aan de hand van de uitingen op de betreffende site of app, in andere gevallen is dit moeilijker te bepalen.

Een eerste vraag die je kunt stellen is: zou een bezoeker van deze site of app met een vraag contact zoeken met mijn overheidsorganisatie? Dat is een aanwijzing dat jouw organisatie misschien verantwoordelijk is voor de website of app.

Als dat niet meteen heel duidelijk is, zou je kunnen kijken naar de volgende aspecten:

 • Is de website of mobiele app het kanaal voor communicatie van jouw overheidsorganisatie?
 • Is de website of mobiele app het kanaal voor dienstverlening van een belangrijke of wettelijke taak van jouw overheidsorganisatie?
 • Staat het logo, de naam of het woordmerk van jouw overheidsorganisatie prominent op de homepage (in de header) van de website of mobiele app?
 • Wordt het logo van jouw overheidsorganisatie gebruikt als favicon (dit is de mini-afbeelding die je in het tabblad van je browser ziet staan waar de website open staat)?
 • Staat het logo van jouw overheidsorganisatie in de footer van de website of mobiele app waardoor jouw organisatie de afzender lijkt te zijn?
 • Is de organisatie achter de website of mobiele app nauw verbonden aan jouw overheidsorganisatie?
 • Zijn de contactgegevens (naam, e-mailadres en/of adres) in de website of mobiele app van jouw overheidsorganisatie?
 • Wordt jouw organisatie op de website of mobiele app genoemd met woorden als 'van', 'initiatief van', 'in opdracht van', 'eigendom van' of 'gefinancierd door'?
 • Staat op de pagina 'Over de organisatie' zoiets als: 'wij zijn onderdeel van [jouw overheidsorganisatie].'

Er zijn situaties waarin niet direct duidelijk is welke organisatie verantwoordelijk is voor een website of app. Bijvoorbeeld als het gaat om een samenwerking van meerdere instanties, een zelfstandig organisatie-onderdeel, een leverancier, etcetera. Hieronder vindt je meer uitleg over zulke situaties. Helaas is dit niet uitputtend. Er kunnen specifieke situaties zijn. Ook moet in sommige gevallen een nadere afspraak gemaakt worden tussen organisaties over wie verantwoordelijk is. 

Stap 3: Juridische check

Kom je er niet uit of weet je het niet zeker? Betrek dan een jurist die namens jouw organisatie kan meekijken. Hij of zij kan aan de hand van de bepalingen van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid vaststellen of een website of app - wettelijke gezien - onder de verantwoordelijkheid valt van jouw instantie.

Meer over de wettelijke bepalingen

Zijn meerdere organisaties betrokken bij dezelfde website of mobiele app?

Soms werken meerdere overheidsorganisaties samen via dezelfde website of app. Wie is dan verantwoordelijk voor het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring? 

Bij gemeenschappelijke regelingen geldt het volgende: 

De gemeenschappelijke regeling is zelf verantwoordelijk voor het maken van verklaringen voor alle websites en mobiele apps van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn niet verplicht zelf ook een verklaring aan te maken voor de websites en apps van de gemeenschappelijke regeling. 

Bij gezamenlijk gebruik van de informatie of dienst van één leverancier op de websites of mobiele apps van meerdere overheidsorganisaties geldt het volgende: 

De organisatie die hiervan gebruik maakt, publiceert voor de website of app een toegankelijkheidsverklaring. Verschillende leveranciers hebben toegankelijkheidsonderzoeken van de techniek voor hun platforms en apps gepubliceerd. Alle organisaties die van die digitale diensten gebruik maken, kunnen hiernaar verwijzen in hun toegankelijkheidsverklaring. Bezoek de pagina met een aantal van deze onderzoeken.

Is de website nog wel online?

Soms werkt een website niet (meer). Dat kan hierdoor komen:

 • De website is een intranet en/of alleen bereikbaar via een speciale verbinding.
 • De website is tijdelijk offline:
  • omdat de website nog wordt gebouwd;
  • in verband met beheer/updates;
  • door een storing;
  • omdat de website op dit moment niet wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingswebsites van overheden; deze zijn vaak alleen rondom verkiezingstijd in de lucht.
 • De website is definitief offline, want de website is opgehouden te bestaan.
 • Het webadres is onvolledig. Soms moet je paden en parameters meegeven met het webadres om bij de juiste startpagina te komen.

Als je verwacht dat een website in de toekomst (weer) online komt, maak dan altijd een verklaring aan. Of zorg ervoor dat de verklaring wordt gepubliceerd zodra de website weer online komt.

Kan je voorbeelden geven van websites of mobiele apps waarvoor mijn gemeente in elk geval verantwoordelijk is? 

Je gemeente is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld:

 • De hoofdwebsite van je gemeente (inclusief het deel om een afspraak te maken). 
 • De subsites voor Belastingen, Burgerzaken en afvalinzameling (let op, hiervoor is vaak naast de website ook een app waarvoor je verantwoordelijk bent!) 
 • Website van de gemeenteraad, het zogenaamde Raadsinformatiesysteem 
 • Melding openbare ruimte (MOR) via website of app (zoals BuitenBeter) 
 • Website en vaak een app voor parkeren: bezoekersregeling en gehandicaptenparkeervergunning 
 • Alle websites of apps om een afspraak te maken met iemand van de gemeente 
 • Websites die de gemeente gebruikt voor de wettelijke taak gevonden voorwerpen: verlorenofgevonden.nl en iLost.nl 
 • Websites over de sociale wetten die de gemeente uitvoert, zoals WMO, Participatiewet (bijstand) en ondersteuning bij werk en inkomen.  
 • Websites over de gemeentelijke begraafplaatsen.