Toegankelijkheidsverklaring

Main content

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. U kunt een toegankelijkheidsverklaring opstellen met behulp van de invulassistent.