Toegankelijkheidsverklaringen maken en beheren wordt makkelijker

Overheidsorganisaties moeten verklaringen opstellen over de toegankelijkheid van hun websites en apps. Dat doen zij via de invulassistent op toegankelijkheidsverklaring.nl. Dit formulier is op basis van gebruikersonderzoeken verbeterd en uitgebreid. De nieuwe versie is op 12 maart 2024 gelanceerd.

Werken aan toegankelijkheid

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Overheidsorganisaties moeten daarom werken aan de digitale toegankelijkheid van hun websites en apps. Zij moeten hier bovendien verantwoording over afleggen, door voor elk kanaal een verklaring op te stellen. Dat is vastgelegd in de Wet digitale overheid (Wdo).

Elke overheidsorganisatie moet minimaal eens in de 3 jaar laten onderzoeken hoe toegankelijk haar websites en apps al zijn. De resultaten verwerkt de organisatie in toegankelijkheidsverklaringen voor elk kanaal. Daarin staat wat is onderzocht, welke toegankelijkheidsproblemen zijn gevonden en hoe de organisatie die gaat oplossen.

Minder details, meer vooruitgang zichtbaar

Eerder was het in de invulassistent verplicht om details over gevonden problemen uit onderzoeksrapporten over te nemen in de verklaring. Dit is niet meer nodig. Ook nieuw is dat organisaties op elk moment in de verklaring kunnen aangeven dat een probleem is opgelost. Zo is ook in de periode tussen twee onderzoeken te zien dat de organisatie vooruitgang boekt. 

Vincent Bijlo legt uit

Bij de vernieuwing is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid. Via de invulassistent kan een organisatie in 9 stappen een verklaring opstellen. De volgorde en toelichting van de stappen is verbeterd. Wie niet bekend is met het onderwerp, kan bij elke stap een video met uitleg afspelen. In die video’s legt Vincent Bijlo uit wat moet worden ingevuld.

Stilstaand beeld uit video, met titel: de invulassistent - wat is het en wat kun je ermee? Vincent Bijlo zit achter een tafel met een brailleleesregel.

Alle taken rond digitale toegankelijkheid bij elkaar

Dit is de eerste stap naar een nieuwe digitale omgeving waarin overheidsorganisaties al hun taken rond digitale toegankelijkheid kunnen beheren, direct gekoppeld aan het Dashboard DigiToegankelijk. In de loop van 2024 wordt de nieuwe omgeving in stappen gebouwd.

Wettelijke verplichting

Overheidsorganisaties zijn sinds 2018 wettelijk verplicht om al hun websites en apps digitaal toegankelijk te maken en te houden. Zij moeten ook voor alle websites en apps toegankelijkheidsverklaringen publiceren. Deze verplichting is opgenomen in de Wet digitale overheid (Wdo). Een organisatie voldoet alleen aan de verplichting als haar websites en apps een geldige status A, B of C hebben.

Meer weten?

Op Digitoegankelijk.nl, via de Kennisbank DigiToegankelijk en de wekelijkse online kennissessies kom je meer te weten over digitale toegankelijkheid en de toegankelijkheidsverklaring.