Invulassistent

Main content

Om de verklaring op te stellen kunnen overheidsinstanties de invulassistent gebruiken. Hiermee kan een verklaring worden opgesteld die voldoet aan zowel de inhoudelijke als aan de vormvereisten. De bestaande invulassistent is aangepast aan het Europese model toegankelijkheidsverklaring. In eerste instantie komt de vernieuwde invulassistent beschikbaar als publieke beta. De bredere gebruikersinput wordt gebruikt om de invulassistent te optimaliseren. Aansluitend daarop zal het aan de Nederlandse situatie aangepaste model formeel worden vastgesteld en wordt de betaperiode afgesloten.

De invulassistent is beschikbaar op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Handleiding invulassistent

Voor het invullen van de verklaring in de invulassistent is het handig om wat voorbereidingen te treffen, bijvoorbeeld het verzamelen van de benodigde informatie. We hebben een handleiding opgesteld die bovendien ook wat meer context geeft bij de diverse stappen.