Het auteursrecht en het databankenrecht op zowel de website als de inhoud van de verschillende documenten die deel uitmaken van deze website, zijn voorbehouden aan Logius.

Logius geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van de website www.principeuniverseel.nl onder de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

  • Bij hergebruik wordt altijd verwezen naar de authentieke bron: http://www.principeuniverseel.nl/norm/
  • Bij hergebruik wordt altijd de datum van extractie vermeld.
  • Als annotatie wordt daarbij het volgende vermeld:

Webrichtlijnen versie 2

Ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Auteursrecht en databankenrecht berust bij Logius Den Haag, november 2011