Wat is verplicht?

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Hoe voldoe ik aan de wet?

Als overheidsorganisatie voldoe je zo aan de wet:

Doe dat ook als een website of app nog niet toegankelijk is. Gebruik hiervoor de invulassistent op toegankelijkheidsverklaring.nl. Dat is een webformulier waarmee je stap voor stap een verklaring maakt. Onder websites vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties. Verwijs op de juiste manier naar de verklaring vanaf je website of vanuit de app store. Lees alles over de toegankelijkheidsverklaring.

Met status A voldoe je aan alle verplichte toegankelijkheidseisen en daarmee ook aan de wet. Met status B en C kun je ook aan de wet voldoen, maar er zijn wel voorwaarden. Lees meer over de statussen. Let op: sinds september 2019 moeten nieuwe websites en apps direct bij livegang aan de wettelijke eisen voldoen.

Vertel in de verklaring wat je doet om de status te verbeteren. Die verbetering moet in de loop van de tijd ook te zien zijn. C moet dus overgaan in B of A en B in A.

De wet geldt voor websites, intranetten, extranetten, cloudapplicaties en apps.

Welke websites en apps?

De wet geldt voor alle websites en apps van de overheid. Daar vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties onder. Ook alle mobiele applicaties vallen onder de wet. Dat zijn dus zowel native, web- als hybride apps voor mobiele apparaten.

Lees ook onze tips voor intranetten, extranetten en cloudapplicaties

Welke status moet ik hebben?

Uiteindelijk moet elke website en app status A krijgen. Maar dat hoeft niet in één keer. Je kunt dus met een lagere status beginnen, zoals B of C. Maar let op: de status moet wel beter worden. Anders voldoe je niet (meer) aan de wet. C moet dus B of A worden en B moet A worden. Lees hieronder hoe je kunt blijven voldoen aan de wet. Heeft je website of app status D of E? Dan voldoe je niet aan de wet. Je moet dan zo snel mogelijk toewerken naar een status C, B of A. Lees meer over de statussen.

Aan welke toegankelijkheidseisen moet ik voldoen?

Voldoet je website of app aan alle 50 eisen op niveau A en AA van de norm WCAG 2.1? Dan krijg je status A. Dit is het verplichte niveau voor overheidsorganisaties. Je moet dat ook bewijzen. Dat doe je door in de toegankelijkheidsverklaring een link naar een geldig toegankelijkheidsonderzoek te zetten.

Blijven voldoen aan de wet

Met status A, B en C voldoet een overheidsorganisatie aan de wet. Er zijn wel voorwaarden:

  1. De verklaring moet minstens 1 keer per jaar worden geüpdatet.
  2. Als er tussendoor iets verandert, moet je dit direct verwerken in de verklaring.
  3. Je moet kunnen zien dat het beter wordt. Dat moet te zien zijn in de updates van de verklaring.

 In onderstaande tabel zie je wat er elk jaar moet verbeteren:

Huidige status Status na jaarlijkse update
A Status blijft A of is B geworden
B Status is A geworden, of nog steeds B maar met duidelijk minder fouten
C Status C is binnen een half jaar na publicatie van de verklaring B of A geworden, of de website/app is opgeheven (en eventueel vervangen door een nieuwe toegankelijke versie)

Met status A, B en C voldoet een overheidsorganisatie aan de wet. Er zijn wel voorwaarden aan status B en C.

Onevenredige last

Overheidsorganisaties mogen afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard -tijdelijk- niet toepassen, als dit voor hen onevenredig belastend is. In de wet staat uitgelegd wat wel en niet als onevenredige last wordt gezien. Lees meer over onevenredige last.

Uitzonderingen

Sommige inhoud van websites en apps valt niet onder de wet. Dit betekent dat je deze inhoud niet verplicht volledig toegankelijk hoeft te maken. Je moet wel proberen om de inhoud zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Lees meer over de uitzonderingen.

Alle websites en apps van overheidsorganisaties vallen onder de wet.

Wet digitale overheid

De wet waarin dit staat is de Wet digitale overheid (Wdo), uitgewerkt in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit besluit geldt vanaf juli 2018. Vanaf juli 2023 is het besluit onderdeel geworden van de Wet digitale overheid.

Kern van de wetgeving

De volgende onderdelen uit het Besluit zijn belangrijk voor overheidsorganisaties:

  1. Artikel 3, lid 1: Overheidsinstanties maken hun websites en mobiele applicaties toegankelijk door toepassing van standaard EN 301 549 (deze standaard omvat de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA).
  2. Artikel 4: Overheidsinstanties publiceren volgens een vast model een actuele toegankelijkheidsverklaring voor hun websites en apps.
  3. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze verplichting (artikel 2, lid 2), en organisaties kunnen zich in sommige gevallen beroepen op onevenredige last (artikel 3, lid 2, 3 en 4).

Doelgroep en ingangsdatum

De wet geldt voor alle websites en apps van overheidsorganisaties. Op de pagina Voor wie is het verplicht? lees je welke organisaties daarmee worden bedoeld.

De wet is in fasen ingegaan:

  • 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018
  • 23 september 2020 voor alle websites
  • 23 juni 2021 voor mobiele applicaties