Wat als ik niet voldoe?

Zijn de websites en mobiele applicaties van je organisatie nog niet (volledig) toegankelijk? Dan moet je nu aan de slag, want je sluit mensen buiten. Maak een overzicht van alle websites en apps die onder de verantwoordelijkheid van jouw organisatie vallen. En kijk dan wat er moet gebeuren.

Waarom is dit zo belangrijk?

Als je websites en apps niet toegankelijk zijn, sluit je mensen buiten. En dat wil niemand. De overheid is er voor iedereen. Daarom moet je als overheidsorganisatie blijven werken aan digitale toegankelijkheid. Zo maak je je dienstverlening inclusief. En er zijn nog meer voordelen.

Daarnaast is het voor overheidsorganisaties verplicht om hun websites en apps toegankelijk te maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan toezicht en handhaving. Vanaf 2023 zal dit steeds belangrijker worden. Om die reden helpt het team van DigiToegankelijk overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun toegankelijkheidsverklaringen.

Als je websites en apps niet toegankelijk zijn, sluit je mensen buiten.

Start direct

Het is niet moeilijk om de eerste stap te zetten. Maak een overzicht van de websites en apps van je organisatie. Publiceer voor elk van die websites en apps een toegankelijkheidsverklaring. Oók als je nog geen onderzoek hebt gedaan, of als er nog veel toegankelijkheidsfouten zijn. Gebruik daarvoor de invulassistent. Daarna kun je per website en app bepalen wat de volgende stap is. Met onze handleiding voor organisaties pak je deze klus stap voor stap aan.