Beleid in Nederland en Europa

Main content

De Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid is gebaseerd op internationale afspraken: een VN-verdrag en een Europese richtlijn.

VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in 2006 opgesteld. Het moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen. Daarom moeten ook digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn.

De Tweede Kamer heeft begin 2016 besloten dit VN-verdrag uit te gaan voeren. Kort daarna ging ook de Eerste Kamer akkoord. Op 14 juli 2016 is het verdrag in werking getreden. Lees meer over het VN-verdrag op Rijksoverheid.nl.

EU-richtlijn

Naast het VN-verdrag is ook een Europese richtlijn van invloed op het beleid in Nederland. Het gaat om richtlijn 2016/2102 voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (apps) van overheidsinstanties.

Deze richtlijn helpt de lidstaten om hun doelen op het gebied van toegankelijkheid te bereiken, en om te voldoen aan de verplichtingen van het VN-verdrag. Een ander doel van de richtlijn is om de toegankelijkheidseisen van de verschillende EU-landen gelijk te trekken. Internationale ICT-bedrijven hoeven dan niet voor elk land aan andere eisen te voldoen.

Nederlandse wetgeving

Nederland is verplicht om te voldoen aan internationale afspraken. Om die reden is bestaande wetgeving aangepast en nieuwe wetgeving opgesteld.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Om te voldoen aan de eisen die in het VN-verdrag zijn gesteld is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte aangepast. Deze wet gaat nu ook over (digitale) goederen en diensten. Dit houdt in dat bedrijven en overheden hun (digitale) aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken.

Mensen die tegen een probleem met toegankelijkheid aanlopen kunnen een beroep doen op deze wet om een aanpassing te eisen. Lees meer over wat je kunt doen in het kader van de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte op de website van Rijksoverheid.

EU-richtlijn

Ook de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps is omgezet in Nederlandse wetgeving. Dat is gebeurd door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur: het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.