De status

De nalevingsstatus (in het kort: status) geeft aan of een website of app al voldoet aan de wet. Dat is zo met status A, B en C. De status geeft ook aan of de site of app al toegankelijk is. Dat is alleen zo bij status A. De status is te zien in de toegankelijkheidsverklaring en in het toegankelijkheidslabel.

Welke statussen zijn er?

Een website of app kan status A, B, C, D of E krijgen. De status hangt af van wat je invult bij de invulassistent. Als je alles hebt ingevuld, krijg je automatisch een status. Websites en apps zonder verklaring staan in het Dashboard DigiToegankelijk met status E.

Wat betekenen de statussen?

In deze tabel zie je wat elke status betekent:

Status A B C D E
Is er een verklaring? Ja Ja Ja Ja Nee
Is er compleet en goed onderzoek dat minder oud is dan 3 jaar? Ja Ja Nee Nee Niet bekend
Aan hoeveel eisen voldoet site/app? Alle 50 Minder dan 50 Niet bekend Niet bekend Niet bekend
Binnen 6 maanden onderzoek gepland? Niet nodig, onderzoek is maximaal 3 jaar geldig Niet nodig, onderzoek is maximaal 3 jaar geldig Ja Nee Niet bekend
Voldoet aan wet? Ja Ja, als maatregelen zijn beschreven en er elk jaar verbetering is Ja, maximaal 6 maanden vanaf publicatie verklaring Nee Nee

Wanneer is een onderzoek geschikt?

Voor status A en B moet je goede onderzoeksrapporten hebben. Dit zijn de eisen aan het onderzoek:

  • maximaal 3 jaar oud;
  • uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM;
  • alle 50 toegankelijkheidseisen zijn onderzocht;
  • alle onderdelen van de hele site of app zijn onderzocht. Dat betekent: de techniek, de inhoud, de pdf-bestanden, enzovoorts. Ook de gedeelten achter een inlogpagina moeten meegenomen zijn bij het onderzoek;
  • het onderzoeksrapport voldoet aan alle punten op de checklist.

Het onderzoek mag ook uit 2 of meer deelonderzoeken bestaan. Lees meer over toegankelijkheidsonderzoek.

Waar zie ik de status?

De status van een verklaring is te zien in de toegankelijkheidsverklaring zelf. Je vindt de verklaringen in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl

Daarnaast zie je de status ook in het toegankelijkheidslabel. Overheidsorganisaties moeten het label op hun eigen website plaatsen. Als het om een app gaat, dan moeten zij vanuit de app store een link plaatsen naar een webpagina met het label voor de app.