De toegankelijkheidsrichtlijnen en deze website worden beheerd door Logius. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries en laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd. 

Meer over Logius lees je op de website logius.nl.