De toegankelijkheid van deze website heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom hebben wij gekozen voor een CMS dat aan de eisen voldoet: het Platform Rijksoverheid Online. Ook aan de inhoud van de website besteden wij veel zorg. Een toetsing van de inhoud staat gepland voor 2017.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is geactualiseerd op 20-04-2017.

Logius wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.digitoegankelijk.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet. Daarnaast zijn er toegankelijkheidseisen die gaan over de redactionele aspecten van de website. Deze eisen zullen in 2017 worden getoetst.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.