Bronnen

Het dashboard laat zien voor hoeveel websites en apps een organisatie in totaal verantwoordelijk is. Het toont ook hoeveel van die websites en apps een toegankelijkheidsverklaring hebben met status A, B, C of D. Daarnaast zijn in het dashboard ook websites en apps opgenomen waarvoor nog géén verklaring is gemaakt (status E). De informatie komt uit verschillende bronnen.

Onze bronnen

We gebruiken de volgende bronnen:

  • Het register met toegankelijkheidsverklaringen (voor websites en apps met een verklaring)
  • Continu onderzoek door DigiToegankelijk naar overheidswebsites en -apps die geen verklaring hebben. We checken dit bij de betrokken organisaties.