Uitzonderingen

Sommige inhoud van websites en apps valt niet onder de wet. Dit betekent dat je deze inhoud niet verplicht volledig toegankelijk hoeft te maken. Je moet wel proberen om de inhoud zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Volg de links bij de uitzonderingen om te ontdekken hoe je dat kunt doen.

Uitzonderingen voor inhoud van vóór een bepaalde datum

Deze oudere inhoud valt niet onder de verplichting:

Kantoorbestandsformaten (bijvoorbeeld pdf- en Word-bestanden) die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018, tenzij deze inhoud nodig is voor actieve administratieve processen van de overheidsorganisatie.

Omgaan met kantoorbestanden

Audio en video gepubliceerd vóór 23 september 2020.

Omgaan met audio en video

Inhoud die alleen beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd vóór 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien.

Omgaan met intranetten, extranetten en cloud-applicaties

Inhoud van websites en apps die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Omgaan met archieven

Overige uitzonderingen

Dan zijn er nog een aantal andere uitzonderingen:

Audio en video die live wordt uitgezonden op een website of app. Laat je een live uitgezonden audio- of videofragment na de uitzending online staan? Of plaats je het op een later moment opnieuw op de site of app? Dan gaan de eisen voor eerder opgenomen audio en video gelden.

Omgaan met audio en video

Online kaarten en karteringsdiensten (alleen de kaart zelf). Er is wel een voorwaarde: je moet noodzakelijke informatie (zoals adressen) die je op een kaart voor navigatie ziet, ook op een toegankelijke manier digitaal beschikbaar stellen.

Omgaan met kaarten

Inhoud van derden die niet door de betrokken overheidsorganisatie wordt gefinancierd of ontwikkeld, en die ook niet onder haar verantwoordelijkheid valt.

Omgaan met inhoud van derden

Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om één van de volgende redenen: bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte toegankelijkheidsoplossingen.

Omgaan met reproducties van erfgoed

Ik heb te maken met een uitzondering

Heb je inhoud (content) die onder één van deze uitzonderingen valt? En lukt het niet om deze toegankelijk te maken? Dan kun je de onderzoeker vragen om die inhoud niet mee te nemen in het toegankelijkheidsonderzoek. Je mag alleen de inhoud waarop de uitzondering van toepassing is uitsluiten van het onderzoek, niet de hele pagina waar die inhoud op voorkomt. Wees erop bedacht dat de rest van die pagina dus wél toegankelijk moet zijn. 

Let op: gebruik altijd de officiële tekst van het Besluit om te bepalen of een uitzondering echt van toepassing is. De uitzonderingen staan in artikel 2, lid 2 van het Besluit. Zorg dat je zeker bent van je zaak: een toezichthouder kan controleren of je de uitzondering op de juiste manier hebt toegepast.