Online kaarten

We gebruiken vaak een landkaart om informatie over locaties en geografie weer te geven. De informatie is zo lastig te beschrijven dat een kaartje vaak beter werkt. Helaas zijn veel digitale kaarten niet (volledig) toegankelijk.

Om welke toepassingen gaat het?

De wet spreekt over online kaarten en karteringsdiensten. Daarmee worden alle digitale kaartoplossingen bedoeld die je op websites en in apps kunt gebruiken. Dat zijn:

 • interactieve kaarten die je via een online dienst kunt invoegen (bijvoorbeeld Google Maps en Bing Maps);
 • interactieve kaarten die in eigen beheer zijn gebouwd;
 • interactieve kaarten die onderdeel zijn van een CMS;
 • digitale statische afbeeldingen van kaarten.

Wat is verplicht voor digitale kaarten?

In de wet staat wat verplicht is voor digitale kaarten en karteringsdiensten:

 • Voor digitale kaarten en karteringsdiensten geldt een uitzondering. Dit houdt in:
  • Voor interactieve kaarten is het interactieve deel uitgezonderd. De pagina waarop de kaart staat is geen onderdeel van de uitzondering. Het mag ook niet leiden tot een toetsenbordval. 
  • Digitale statische afbeeldingen van kaarten vallen ook onder de uitzondering. Ook hier geldt dat de pagina waar de afbeelding op staat geen onderdeel is van de uitzondering. Het advies is om wel een korte bondige tekst toe te voegen die context geeft. 
 • Bij kaarten die bestemd zijn voor navigatie moet noodzakelijke informatie in de kaart wél verplicht (ook) op een toegankelijke, digitale manier getoond worden. Bijvoorbeeld door een lijst met adressen onder de kaart te plaatsen.

Twee soorten kaarten

Het doel van een kaart bepaalt of je voor een toegankelijk alternatief moet zorgen. Stel dus eerst vast om welk type kaart het gaat.

 1. Kaarten voor navigatiedoeleinden kun je gebruiken om een locatie of een route te bepalen: ze laten zien waar iets is. Bijvoorbeeld een adres, in welk gebied een dienst wordt aangeboden of waar de dichtstbijzijnde bushalte is. Voor dit soort kaarten moet je een toegankelijk alternatief geven.
 2. Kaarten om geografie te beschrijven geven eigenschappen van het aardoppervlak weer. Bijvoorbeeld de samenstelling van de bodem, of de hoeveelheid neerslag in een bepaald gebied.

Kaarten die locaties of routes aangeven, moet je voorzien van een toegankelijk alternatief.

Slim omgaan met online kaarten

Als je een kaart toevoegt aan je digitale kanaal, houd dan rekening met de volgende punten:

 • Uitzondering alleen voor kaart zelf: De uitzondering geldt alleen voor de online kaart zelf. Dus niet voor de webpagina, de app of het document eromheen. De webpagina, het scherm of het document moet wel aan de toegankelijkheidseisen voldoen.
 • Toegankelijk alternatief: Is de kaart bedoeld voor navigatie? Dan moet je de voor een bezoeker noodzakelijke informatie ook op een toegankelijke manier laten zien. Dit is verplicht.
 • Doe wat wel kan: Daarnaast kun je de kaart zelf zo toegankelijk mogelijk maken. Zorg dat de contrasten tussen de gebruikte kleuren voldoende zijn, en dat de navigatie van de kaartapplicatie met het toetsenbord te bedienen is. Als de kaart illustratief wordt gebruikt (bijvoorbeeld een historische kaart), beschrijf dan het onderwerp van de kaart, het afgebeelde gebied, de maker en het jaartal.

Welk alternatief?

Wat een geschikt alternatief is, hangt af van het doel van de kaart. Op kaarten kun je heel veel informatie kwijt. Bedenk met welke vraag de bezoeker de kaart bekijkt, en focus je in het toegankelijke alternatief op deze informatie. Een paar voorbeelden:

 • Adressen en routes: Je kunt adressen en/of een routebeschrijving in tekst onder de kaart zetten.
 • Objecten: Als er objecten op de kaart worden getoond, dan kun je die objecten ook in een lijst weergeven. Zijn het veel objecten? Laat bezoekers dan filteren en sorteren.
 • Gegevens rond locatie: Gaat het om een kaart waarop gegevens worden getoond rond een bepaalde locatie? Geef dan als alternatief een formulierveld waarin de bezoeker de gewenste locatie kan invoeren. Op basis daarvan laat je de resultaten voor het gebied rond die locatie in een lijst zien.

Een toegankelijke kaart maken

Er zijn manieren om (eenvoudige) kaarten toegankelijk aan te bieden. Bij sommige kaarten kun je een toegankelijke tekst met CSS en/of script omvormen tot een kaart. Zo kun je een lijst met gegevens (bijvoorbeeld namen van ministeries en hun adres) met CSS over een afbeelding van een kaart plaatsen.

Als je rekening houdt met de toegankelijkheidseisen die hieronder zijn beschreven, kun je zo een toegankelijke kaart maken. Een toegankelijk alternatief is dan niet nodig. Let er wel op dat alle noodzakelijke informatie die je met de kaart wilt overdragen in de tekst staat.

Relevante toegankelijkheidseisen

Wil je een kaart toegankelijk maken, dan zijn de volgende toegankelijkheidseisen belangrijk.

Algemeen

Kaarten met een animatie

Kaarten waarbij de bezoeker een locatie kan invoeren