Model toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring heeft een vaste vorm. Zo kunnen de verklaringen beter met elkaar worden vergeleken. Dat maakt het makkelijker om toezicht te houden. 

De vorm van de verklaring is in 2018 vastgesteld door de Europese Commissie. Op basis hiervan heeft het Ministerie van BZK een Nederlands model gemaakt. Met de invulassistent op toegankelijkheidsverklaring.nl maak je verklaringen die voldoen aan dit verplichte Nederlandse model.