Reproducties van erfgoedstukken

Digitale reproducties van stukken uit erfgoedcollecties kunnen niet altijd goed toegankelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de reproductie dan niet meer hetzelfde zou zijn als het origineel. In die gevallen geldt een uitzondering op de wet. Toch kun je als organisatie altijd wel iets doen om collecties toegankelijker te maken.

Wat is een reproductie van een erfgoedstuk?

Een reproductie is een kopie. Van erfgoedstukken worden soms reproducties gemaakt. Bijvoorbeeld zodat meer mensen ze kunnen zien. Zo zijn veel oude manuscripten omgezet naar digitale beelden. Iedereen kan ze dan via het internet bekijken.

Een stuk uit een erfgoedcollectie is volgens de wet een item dat:

  • in particulier of overheidsbezit is;
  • van historisch, artistiek, archeologisch, esthetisch, wetenschappelijk of technisch belang is;
  • en deel uitmaakt van een verzameling die wordt bewaard door een culturele instelling, zoals een bibliotheek, archief of museum.

Wat is verplicht voor reproducties van erfgoedstukken?

Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties hoeven niet (volledig) toegankelijk te zijn, als sprake is van één van de volgende situaties:

  • De stukken kunnen niet toegankelijk gemaakt worden omdat dit onverenigbaar is met de bewaring van het betrokken stuk of met de authenticiteit van de reproductie (bijvoorbeeld het contrast). Met andere woorden: het erfgoedstuk zou beschadigen bij het maken van een toegankelijke reproductie, of de reproductie zou niet meer hetzelfde zijn als het origineel.
  • Er zijn geen geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om de tekst van de stukken gemakkelijk om te zetten naar toegankelijke inhoud.

Slim omgaan met reproducties van erfgoedstukken

Wil jouw organisatie al haar bezoekers toegang geven tot erfgoedcollecties? Bedenk dan hoe je specifieke stukken toegankelijk kunt maken voor bezoekers met een beperking. Misschien kunnen stukken op aanvraag met een medewerker besproken worden, of kun je een samenvatting maken van een ontoegankelijk manuscript.

Hoe kun je erfgoed op een andere manier toegankelijk maken voor bezoekers met een beperking?