Inhoud van derden

Sommige overheidsorganisaties publiceren inhoud die door een derde partij of door bezoekers wordt aangeleverd. Zij mogen of kunnen deze inhoud niet altijd toegankelijk te maken. Voor sommige soorten inhoud van derden is een uitzondering. Toch moet je altijd met een aantal zaken rekening houden.

Wat is inhoud van derden?

Met inhoud van derden bedoelen we alle inhoud die niet is gemaakt door de organisatie die de inhoud op de eigen website of app plaatst. Het kan bijvoorbeeld om aangeleverde pdf-bestanden gaan. Maar ook om complete applicaties die worden ingesloten op het digitale kanaal en die inhoud van een derde partij tonen. Ook inhoud die bezoekers van de site of app plaatsen (user generated content) valt eronder. Bekijk het stroomschema op deze pagina om te bepalen of je te maken hebt met inhoud van derden.

Wat is verplicht voor inhoud van derden?

In de wet staat dat inhoud van derde partijen op websites en apps van overheidsorganisaties niet toegankelijk hoeft te zijn, als:

 • deze inhoud niet onder het gezag van de overheidsorganisatie staat en
 • ook niet door deze organisatie wordt ontwikkeld of gefinancierd.

 

Stroomschema: inhoud van derden of niet?

Met dit stroomschema kun je bepalen of je te maken hebt met inhoud van derden.

De vragen in het stroomschema:

 1. Valt de content onder de verantwoordelijkheid van de publicerende organisatie?
  • Ja:Ga naar het antwoord op vraag 1
  • Nee:Ga door naar vraag 2
 2. Is de content (mede) door de publicerende organisatie ontwikkeld?
  • Ja:Ga naar het antwoord op vraag 2
  • Nee:Ga door naar vraag 3
 3. Is de content (mede) door de publicerende organisatie gefinancierd?
  • Ja:Ga naar het antwoord op vraag 3
  • Nee:Ga door naar vraag 4
 4. Is de aanleverende partij een overheidsinstantie?
  • Ja:Ga door naar vraag 5
  • Nee:Ga naar het antwoord op vraag 4
 5. Is er een wettelijke verplichting om de content te publiceren via het betreffende kanaal van de publicerende organisatie?
  • Ja:Ga naar antwoord 5 → ja
  • Nee:Ga naar antwoord 5 → nee

Antwoorden op de vragen:

 • Als het antwoord op vraag 1, 2 of 3 'ja' is:
  • Het is geen content van derden; de publicerende overheidsinstantie is verantwoordelijk.
   Actie: De content moet toegankelijk worden aangeboden. [einde]
 • Als het antwoord op vraag 4 'nee' is:
  • Het nemen van maatregelen is optioneel. [einde]
 • Als het antwoord op vraag 5 'ja' is:
  • Actie: De eigenaar van het kanaal moet afspraken maken met de aanleverende partij(en) om te zorgen dat de content op toegankelijke wijze kan worden gepubliceerd. [einde]
 • Als het antwoord op vraag 5 'nee' is:
  • Actie: Breng de overheidsinstantie(s) op de hoogte van de problemen met de toegankelijkheid van de content, zodat maatregelen kunnen worden genomen om de toegankelijkheidsproblemen op te lossen. [einde]

Slim omgaan met inhoud van derden

Natuurlijk wil je als overheidsorganisatie dat de inhoud op jouw digitale kanalen zo toegankelijk mogelijk is. Ook als die van andere partijen komt. Kun je eisen stellen aan de manier waarop de inhoud wordt aangeleverd? Dan ben je zelfs verplicht om hiervoor te zorgen. Bijvoorbeeld door nieuwe afspraken te maken.

Met de volgende tips zorg je dat inhoud van derden zo toegankelijk mogelijk is:

 • Goede afspraken maken: Zorg dat leveranciers van inhoud weten wat je van hen verwacht. Pas contracten en afspraken aan zodra dit mogelijk is, zodat inhoud toegankelijk moet worden aangeleverd.
 • Monitoren en aanpassen: Je bent niet verantwoordelijk voor user generated content. Wel is het goed deze content te monitoren en waar mogelijk aan te passen tot een toegankelijke vorm.
 • Toegankelijk weergeven: De overheidsorganisatie is als eigenaar van de website of app wél verantwoordelijk voor de manier waarop de user generated content op de website of in de app verschijnt. Met andere woorden: je moet ervoor zorgen dat de inhoud wel voldoet aan de toegankelijkheidseisen die aan de kant van de website of app te regelen zijn. Bijvoorbeeld door een toegankelijke videospeler te gebruiken en door te zorgen dat er geen ontoegankelijke html-code geplaatst kan worden.
 • Toegankelijkheid niet hinderen: User generated content mag de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website of app als geheel niet in de weg zitten. Zo mag een video niet automatisch afspelen. Het geluid van de video kan bezoekers met voorleessoftware namelijk veel problemen geven bij het gebruik van de site. Het speelt dan door de stem van de voorleessoftware heen.

User generated content mag de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website of app niet in de weg zitten.