Onevenredige last

Overheidsorganisaties mogen afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard -tijdelijk- niet toepassen, als dit voor hen onevenredig belastend is. ‘Onevenredige last’ is een juridische term. Je kunt er niet zomaar gebruik van maken, en als je het doet, kun je geen status A meer halen. Ook moet je toegankelijke alternatieven bieden.

Wanneer is iets een onevenredige last?

In de wet staat:

Bij de beoordeling of sprake is van een onevenredige last, houdt de overheidsinstantie rekening met de relevante omstandigheden, waaronder:

  • de aard, omvang en financiële middelen van de betrokken overheidsinstantie, en
  • de geraamde kosten en baten voor de betrokken overheidsinstantie in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

In gewone taal: Er is sprake van onevenredige last als het voordeel voor een gebruiker niet opweegt tegen de kosten en de moeite die het een overheidsorganisatie kost om een probleem met toegankelijkheid op te lossen.

Lees de volledige tekst in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Wat geldt niet als onevenredige last?

Het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsorganisatie zijn geen geldige redenen om iets niet toegankelijk te maken. Dit staat uitgelegd in de toelichting bij artikel 3 van de wet.

Verplicht: Toegankelijke alternatieven

Claim je onevenredige last? Dan moet je één of meer toegankelijke alternatieven bieden. Bijvoorbeeld door van een pdf-bestand ook een tekstversie te maken. Of door fysieke ondersteuning aan te bieden in plaats van digitale dienstverlening, zoals een balie. En daarnaast moet je alles doen wat wél lukt om de onderdelen waar het om gaat toch zo toegankelijk mogelijk te maken.

Geen status A

Verklaringen waarin een beroep wordt gedaan op onevenredige last kunnen nooit status A krijgen. Status B is de hoogst haalbare status voor deze verklaringen.

Toezichthouder beoordeelt claim

Vraag advies van een jurist als je onevenredige last wilt claimen. Een toezichthouder zal beoordelen of jouw claim terecht is op basis van de tekst uit de wet (het Besluit digitale toegankelijkheid overheid).