Inrichten van centraal toezicht

Het team Monitoring en Toezicht van DigiToegankelijk heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdracht gekregen om centraal toezicht in te richten, en de huidige controle op de naleving van de wet voor digitale toegankelijkheid te versterken.

Wat doen wij?

Voor de inrichting van het toezicht werken wij op dit moment aan:

  • de vormgeving van centraal toezicht, zodat de wettelijke verplichtingen rondom digitale toegankelijkheid worden nageleefd. Ook handhavend optreden wordt voorbereid;
  • het verkennen van een gedragscode voor onderzoeksbureaus, om de benodigde kwaliteit van audits te kunnen garanderen;
  • het opnemen van digitale toegankelijkheid in aanbestedingsvoorwaarden van overheden;
  • het transparant tonen van de status en voortgang van alle websites en apps van overheidsorganisaties in een dashboard;
  • het daadwerkelijk aanspreken van overheidsorganisaties en uiteindelijk handhavend optreden.

Wij leveren hierover een adviesrapport op aan het ministerie van BZK.