Swing Mosaic en Swing Viewer (ABF Research)

Dit is een deelonderzoek van de techniek van Swing Mosaic en Swing Viewer. Zorg zelf voor een deelonderzoek van de inhoud. Beide heb je nodig voor een toegankelijkheidsverklaring. Als je voor Swing Mosaic of Swing Viewer technische aanpassingen of uitbreidingen laat ontwikkelen, zul je die toegevoegde techniek ook nog apart moeten laten onderzoeken. Het deelonderzoek van Swing Mosaic en Swing Viewer voldoet volledig aan WCAG 2.1 AA. Als jouw eigen onderzoeken ook volledig voldoen kun je dus een verklaring met een A-status krijgen. Anders wordt het een B-status.