Bedrijfsleven

Main content

Voor overheidsinstanties is het toepassen van de standaard voor digitale toegankelijkheid verplicht. Maar ook het bedrijfsleven heeft te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Vanaf 1 januari 2017 geldt de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Enkele wijzigingen hebben te maken met digitale toegankelijkheid:

  • De wet is nu ook van toepassing op goederen en diensten, ook als deze via digitale kanalen worden aangeboden. Als een website of app niet toegankelijk is kan een burger dus een beroep doen op deze wet;
  • In de wet staat dat toegankelijkheid de algemene norm is. Dat betekent dat bedrijven en organisaties hun producten en diensten toegankelijk moeten aanbieden. Alleen als dit onevenredig belastend zou zijn hoeft het niet.

Op Rijksoverheid.nl lees je meer over gelijke behandeling van mensen met een beperking of chronische ziekte.