Verplichte eis bij aanbestedingen

Wij onderzoeken of bij overheidsaanbestedingen een verplichte paragraaf kan komen over digitale toegankelijkheid.

Motie Strolenberg en De Kort

Aanleiding is een motie van Kamerleden Strolenberg en De Kort. In de motie vragen zij de regering om de toegankelijkheidseisen zo snel mogelijk op te nemen in de aanbestedingen voor overheidswebsites en -apps. Staatssecretaris Van Huffelen heeft deze motie overgenomen.

DigiToegankelijk onderzoekt wat hiervoor nodig is. Daarvoor overleggen wij met de verantwoordelijke organisaties, zoals PIANOo.