Overleg met overheidsorganisaties over toezicht

Wij bespreken met overheidsorganisaties wat hun toegankelijkheidsbeleid is, en hoe zij het toezicht op naleving van de wet hebben geregeld. Hier zijn we al mee gestart. De informatie helpt ons om het centrale toezicht beter in te richten.

Wat doet jouw organisatie?

We vragen bijvoorbeeld:

  • Legt de organisatie jaarlijks verantwoording af?
  • Is er een inclusiebeleid vastgesteld?
  • Is binnen de organisatie iemand aangesteld die toeziet op digitale toegankelijkheid?
  • Wat heb je nodig om de uitvoering te versnellen?