Certificering of gedragscode onderzoeksbureaus

Met certificering of een gedragscode kun je de kwaliteit van onderzoeksbureaus meer zichtbaar en toetsbaar maken.

Extern toegankelijkheidsonderzoek

Overheidsorganisaties kunnen door een extern onderzoeksbureau laten onderzoeken hoe toegankelijk hun website of app is. Het onderzoeksrapport kunnen zij gebruiken als onderbouwing van hun toegankelijkheidsverklaring. Daarvoor moet zo’n rapport wel aan strenge eisen voldoen.

Standaard voor onderzoeksbureaus

Het is niet altijd duidelijk welke onderzoeksbureaus deze kwaliteit kunnen leveren. Om die reden onderzoeken wij of een vorm van certificering of een gedragscode nuttig is. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een duidelijke standaard komt waar onderzoeksbureaus zich aan kunnen houden.

DigiToegankelijk gaat hiermee aan de slag en benadert de onderzoeksbureaus om dit verder uit te werken.