Tekst

Main content

Op zichzelf is tekst al heel toegankelijk. Digitale tekst kan met hulptechnologie omgezet worden in spraak of braille. Ook zoekmachines begrijpen digitale tekst zonder problemen. Maar wil je alle mogelijkheden van tekst benutten, dan geef je de structuur van die tekst in code aan en zorg je voor duidelijke koppen en titels.

De structuur van een tekst aangeven

De meeste teksten zijn niet ‘plat’: ze hebben een structuur. Ze bestaan uit koppen en paragrafen, opsommingen of citaten. Vaak is de structuur van een tekst goed zichtbaar in de vormgeving. Kopjes zijn vetgedrukt, net als belangrijke woorden. Paragrafen zijn gescheiden door witregels. Opsommingen en genummerde lijsten herken je ook direct: elk item staat op een nieuwe regel, voorafgegaan door een opsommingsteken of cijfer.

Al deze informatie over de structuur van een tekst kun je vastleggen in de HTML-code van die tekst. Dat gaat automatisch als je de juiste knoppen van de editor in het CMS gebruikt. Door de structuur op die manier aan te geven maak je de tekst en de structuur daarvan toegankelijk voor alle bezoekers.

Andere taal of tekstrichting

Gebruik je een woord of een zin in een andere taal? Ook dit moet je aangeven met de knoppen van de editor in het CMS. Dat geldt ook voor de tekstrichting, als die voor een deel van de tekst anders is. Alleen dán leest voorleessoftware de tekst in de juiste taal en volgorde voor.

Duidelijke koppen en titels

De toegankelijkheid van teksten zit hem niet alleen in de structuur. Een toegankelijke tekst is ook begrijpelijk. Die begrijpelijkheid kun je vergroten door duidelijke titels en koppen te gebruiken. Daarom moet de titel van een pagina duidelijk beschrijven waar de pagina over gaat. En (tussen-)koppen moeten het onderwerp of het doel van de paragrafen die erbij horen beschrijven.

Meer weten?

Ontwikkelaars kunnen in de technische norm meer lezen over tekst bij de volgende toegankelijkheidseisen: