Wat is digitale toegankelijkheid?

Main content

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Iedereen mag meedoen

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om gewoon als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Om die reden moet je ook met een rolstoel een gebouw binnen kunnen komen en werkt Nederland hard aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

Hoe maak je een website toegankelijk?

Gelukkig bestaan er standaarden die helpen bij het toegankelijk maken van websites en -apps. In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites en -apps ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Volg je die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden.

Meer weten?

Wil je zelf aan de slag met toegankelijkheid? Lees dan meer over de toegankelijkheidseisen. Ben je een projectleider, manager of bestuurder en wil je een toegankelijke website realiseren? Dan kun je werken met het plan van aanpak voor toegankelijkheid, of nalezen wat precies verplicht is voor overheidsinstanties. Er is ook een handzaam boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?.