Wat is verplicht?

Main content

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale overheid. Zolang deze wet nog niet van kracht is, is de tijdelijke grondslag voor dit Besluit artikel 89 van de Grondwet. Uit praktische overwegingen wordt deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het vervolg aangeduid met ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

De verplichting

In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Voor welke organisaties en welke diensten geldt de verplichting?

Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte. In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid staan specifieke voorschriften voor websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Het Besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. Wat er wordt verstaan onder Nederlandse overheidsinstanties leest u bij 'Voor wie is het verplicht'.

Hoe voldoe ik aan de verplichting?

Je voldoet als overheidsinstantie aan de verplichting door:

  1. Websites en apps toegankelijker te maken op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Deze eisen omvatten toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA
  2. Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
    Overheidsinstanties zijn verplicht om voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.
  3. Blijvend werken aan ofwel blijven, ofwel volledig gaan voldoen aan punt 1 en 2.

Complexe inhoud en toepassingen

In sommige gevallen is het lastig om aan de eisen te voldoen. Bij specifieke situaties en uitzonderingen is beschreven hoe je met zulke situaties omgaat. Je leest hier ook welke uitzonderingen er zijn.