Kijk en lees terug: webinar Grip op digitale toegankelijkheid

Op donderdag 16 maart 2023 lanceerde Marcel Oosterveer, burgemeester van Waalre, met één druk op de knop het gloednieuwe Dashboard DigiToegankelijk! De feestelijke lancering was onderdeel van het webinar 'De eerste stap naar grip op digitale toegankelijkheid', gepresenteerd door Vincent Bijlo.

Kijk het webinar terug

Vincent Bijlo ging in gesprek met Ernst Ploegman van DUO en burgemeester Marcel Oosterveer over hun ervaringen met digitale toegankelijkheid. Paul Francissen en Martin Eikenboom van DigiToegankelijk vertelden meer over het dashboard en de activiteiten van DigiToegankelijk.

Het webinar was de aftrap van een reeks activiteiten van DigiToegankelijk, die erop gericht is om overheidswebsites en -apps versneld toegankelijk te maken voor iedereen. DigiToegankelijk organiseerde dit webinar samen met Gebruiker Centraal en VNG.

Bekijk webinar de eerste stap naar grip op digitale toegankelijkheid op Vimeo

Uitgeschreven tekst van dit webinar

Poll voor de bezoekers

Aan het begin van het webinar konden bezoekers antwoord geven op een poll. De vraag die in de poll werd gesteld was:

Hoe komt het dat overheidsorganisaties moeite hebben met digitale toegankelijkheid?

Kijkers en luisteraars konden hun mening geven door te kiezen voor 1 van de 4 opties:

 1. Te weinig bewustzijn hoe groot dit probleem is (a)
 2. Te weinig kennis hoe dit te verbeteren (b)
 3. Te weinig digitaal toegankelijke web/appbouwers (c)
 4. Te weinig prioriteit door management (d)

Resultaten van de poll

Aan het eind van het webinar werden de resultaten bekend gemaakt:

Resultaten van de poll. Zie de volgende paragraaf voor de cijfers.

Op de vraag 'Hoe komt het dat overheidsorganisaties moeite hebben met digitale toegankelijkheid?' gaf 32 procent van de stemmers antwoord a: te weinig bewustzijn. 17 procent koos optie b: te weinig kennis. Maar 3 procent gaf aan dat er te weinig toegankelijke bouwers zijn (optie c). De meeste stemmen gingen naar optie d: te weinig prioriteit. Hier stemde 47 procent van de bezoekers op.

Vragen en antwoorden uit de chat

Tijdens het webinar konden bezoekers vragen stellen in de chat. Hier lees je de vragen die gesteld zijn, en de antwoorden van DigiToegankelijk.

Huidige Dashboard DigiToegankelijk

 1. Zie je in het Dashboard continu de actuele situatie of wordt er eens in de zoveel tijd geactualiseerd?

  Het dashboard is een registratie van het verklaringenregister. Een aanpassing in het register wordt meestal de volgende dag verwerkt en is dan dus zichtbaar in het dashboard.

 2. De meeste overheidsinstanties hebben meer websites en apps dan nu in het dashboard staan. Ontstaat hiermee niet een veel gunstiger beeld van hoe ze er voorstaan op het gebied van digitale toegankelijkheid?

  Ja, maar dat gaat veranderen. Het dashboard wordt 'gevoed' door het Register toegankelijkheidsverklaringen. Overheidsinstanties vullen dit register zelf in. Het programma DigiToegankelijk gaat helpen dit register (en daarmee het dashboard) compleet te krijgen. Onderaan het dashboard staat: “Dit dashboard wordt nog aangevuld. Op dit moment verzamelen wij overheidswebsites en -apps zonder verklaring. Dat betekent dat er de komende maanden mogelijk sites en apps bij kunnen komen. Help je mee?”

 3. Er is geen categorie voor een progressieve webapplicatie, dit zit eigenlijk tussen een website en app in. Hoe gaan jullie daar mee om?

  Een progressieve webapplicatie is doorgaans benaderbaar met een browser en valt daarmee in de categorie “website”.

Volledige lijst van websites en apps

 1. Kunnen we de lijst met 'alle' websites, webdomeinen en apps ook inzien? De lijst die gebruikt wordt om te verifiëren welke websites en apps onder de verantwoordelijkheid van een instantie vallen?

  Zeker, komende periode zal iedere overheidsinstantie benaderd worden met de lijst en de vraag te controleren welke website of app tot de verantwoordelijkheid van die organisatie hoort.

 2. Moet je een verklaring publiceren voor alle websites, dus ook voor samenwerkingsverbanden?

  Ja, als overheidsinstantie moet je zelf nagaan voor welke websites en mobiele apps je verantwoordelijk bent. Bij een samenwerkingsverband zal iedere betrokken organisatie een eigen verklaring moeten publiceren. Uiteraard hoeft er maar één keer een toegankelijkheidsonderzoek te worden uitgevoerd. Lees eventueel hoe je bepaalt of een website of app tot jouw organisatie behoort. Als meerdere organisaties gebruik maken van dezelfde app, kan het zijn dat je een gezamenlijk onderzoek laat uitvoeren op de techniek maar nog wel een eigen toegankelijkheidsonderzoek moet laten uitvoeren op de content. Als je er niet uitkomt kun je het aan een jurist voorleggen.

 3. Klopt het dat er geen momenteel geen websites en apps in het dashboard staan met status E?

  Dat klopt. De websites en apps die momenteel in het dashboard staan, komen uit het register en hebben dus status A, B, C of D. De websites en apps die nog niet in het register staan, worden op dit moment voorgelegd aan de overheidsinstantie waarvan wij denken dat ze verantwoordelijk is. Pas als een overheidsinstantie bevestigt dat bepaalde websites en apps onder haar verantwoordelijkheid vallen maar hiervoor vervolgens geen verklaring publiceert, zullen deze websites en apps in het dashboard een E-status krijgen.

 4. Kunnen we ergens suggesties doen voor websites die niet in het register staan?

  Jazeker! Je kunt ons helpen om het overzicht compleet te maken.

Ontwikkeling Dashboard DigiToegankelijk

 1. De stap van Status B naar A is erg groot, wordt er vanuit het Dashboard nagedacht over het creëren van inzicht met kleinere stappen binnen de B-status, bijvoorbeeld op basis van het aantal bevindingen die zijn gevonden.

  Het dashboard zal verder worden ontwikkeld. We hebben een lijst met verbeteringen en uitbreidingen van functies. Op basis van prioriteit zullen de komende tijd verbeteringen worden doorgevoerd. We denken daarbij inderdaad ook na om een gelaagdheid toe te voegen aan de B-status.

Programma DigiToegankelijk

 1. Het dashboard gaat over publiekelijk toegankelijke dus openbare websites en mobiele apps. Maar ook interne apps en websites moeten digitaal toegankelijk zijn. Gaat het programma DigiToegankelijk TOP hierin ook iets betekenen?

  De focus van het programma DIgiToegankelijk ligt op het versnellen van het toegankelijk maken van publieke websites en mobiele apps. Maar de wet verplicht overheidsinstanties inderdaad ook om de intranetsites en apps voor de eigen ambtenaren toegankelijk te maken.

 

Gespreksleider: Vincent Bijlo

Vincent Bijlo leidt het gesprek. Vincent Bijlo is cabaretier, schrijver en columnist. Al vele jaren zet hij zich op allerlei manieren in om toegankelijkheid voor mensen met een beperking overal onder de aandacht te brengen.

Vincent, die vanaf zijn geboorte blind is, studeerde enkele jaren Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft verschillende romans geschreven en is ook columnist en podcastmaker. In het verleden schreef hij onder andere voor het AD, het dagblad Trouw en het NRC Handelsblad. Hij had daarnaast regelmatig een column bij BNR-nieuwsradio. Op NPO Radio 1 presenteerde hij 10 jaar lang wekelijks ‘HollandDocRadio’, het radiodocumentaire-programma van de NPS/VPRO/Publieke omroepen.

Gastspreker: Marcel Oosterveer

Marcel Oosterveer is bestuurder en politicus. Hij deed verschillende economische studies in Tilburg en Rotterdam. Sinds december 2022 is hij de burgemeester van Waalre. De VVD’er was tot juni 2022 wethouder in Eindhoven, daarvoor was hij daar raadslid en lid van provinciale staten van Noord-Brabant. Eerder werkte hij als adviseur voor de ministeries van Buitenlandse zaken en Economische zaken in Azië en Afrika.

Marcel is bijna blind en zet zich actief in voor digitale toegankelijkheid. In die hoedanigheid is hij ambassadeur van het VNG aanjaagteam digitale toegankelijkheid.

Gastspreker: Ernst Ploegman

Ernst Ploegman is Accessibility Officer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als Communicatieadviseur maakte hij de opkomst van internet binnen DUO mee. Hij was toen al betrokken bij de webrichtlijnen. Later als interactieontwerper bleef hij het onderwerp een warm hart toedragen.

In 2018 werd het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Binnen DUO ontstond het besef dat regie op digitale toegankelijkheid nodig was. Een rol die Ernst vanuit zijn ervaring is gaan invullen. 

 

Gastspreker: Martin Eikenboom

Martin Eikenboom is al ruim 30 jaar actief in allerlei rollen binnen de digitale overheid. Hij is sinds mei 2022 actief als programmamanager van het programma DigiToegankelijk Toezichts- en OndersteuningsProgramma (TOP) dat zich bezighoudt met de versnelling van de digitale toegankelijkheid van websites en mobiele apps van alle circa 1350 overheidsinstanties.

Gastspreker: Paul Francissen

Paul Francissen werkt als adviseur voor het programma DigiToegankelijk TOP bij ICTU. Hij is product owner van het Dashboard DigiToegankelijk. Eerder werkte Paul bij Logius bij het programma DigiToegankelijk en daarvoor Webrichtlijnen. Als adviseur is hij ruim 10 jaar actief op het onderwerp digitale toegankelijkheid bij de overheid. 

Over DigiToegankelijk TOP

Het dashboard is ontwikkeld door het recent gestarte programma DigiToegankelijk Toezichts- en ondersteuningsprogramma (TOP). Het programma biedt ondersteuning, monitoring en toezicht en draagt zo bij aan de versnelling en verbetering van digitale toegankelijkheid bij Nederlandse overheidsorganisaties.​