Belang van digitale toegankelijkheid voor leveranciers

Overheidsorganisaties gaan bij inkoop eisen stellen aan diensten en producten. Als leverancier heb je er dus direct belang bij om je zaken op het gebied van digitale toegankelijkheid goed op orde te hebben. Maar misschien nog wel belangrijker: als je dat doet, zorg je ervoor dat veel meer mensen mee kunnen doen in onze maatschappij.

Waarom is digitale toegankelijkheid belangrijk?

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander. En om mee te doen in de samenleving. Meedoen in de digitale wereld hoort daar natuurlijk bij. Daarom is het belangrijk dat websites en apps toegankelijk zijn. Want als dat zo is, kan écht iedereen ze gebruiken.

Drempels weghalen

Buiten op straat halen we drempels weg en plaatsen we wegwijzers. Of we brengen een geleidelijn aan in de stoep. Zo maken we de omgeving toegankelijker voor mensen met én zonder beperking. Ook websites en apps kun je toegankelijk maken. Daardoor neem je digitale drempels weg voor een hele grote groep mensen.

Miljoenen Nederlanders met een beperking

In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen een beperking of chronische ziekte. Dat kan een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte zijn. Daarnaast zijn er grote groepen mensen die tijdelijk een beperking hebben, bijvoorbeeld door een gebroken arm.

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van hulpmiddelen voor toegankelijkheid is nog veel groter. Zo heeft ongeveer de helft van de telefoonbezitters één of meer toegankelijkheidsinstellingen op de telefoon geactiveerd.

Verder lezen

Als websites en apps toegankelijk zijn, kan écht iedereen ze gebruiken.

De verplichting voor overheden

Overheidsorganisaties moeten maatregelen nemen om hun websites, internetten en apps toegankelijk te maken. Daarom gaan zij eisen stellen aan diensten en producten bij inkoop. Wat betekent dit voor jou?

  • Er komt meer selectie op kennis en vaardigheden, nu en in de toekomst.
  • Overheden weten steeds beter wat nodig is en komen bij jou vragen stellen, dus bereid je voor.

Bewijslast leveren

Overheden zijn verplicht om de status van hun digitale toegankelijkheid te onderbouwen met een toegankelijkheidsonderzoek. Wanneer je een website, app, intranet, extranet of cloudapplicatie aan de overheid levert zal de overheidsorganisatie je dus ook vragen om de digitale toegankelijkheid van je producten te bewijzen. Dit heet 'bewijslast'. Dit bewijs bestaat uit een rapport met onderzoeksresultaten. 

Het rapport moet opgesteld zijn volgens WCAG-EM: de officiële evaluatiemethode voor WCAG. Daarnaast zijn er nog andere eisen aan onderzoeksrapporten.

Is het rapport bruikbaar voor een of meerdere gemeenten of gemeentelijke regelingen? Voeg deze dan toe in de softwarecatalogus van de VNG.

Delen van bewijslast

Als meerdere overheden gebruikmaken van jouw product, dan is het mogelijk om een rapport te delen. Een overheid mag namelijk meerdere rapporten opvoeren voor een verklaring, zolang al die rapporten samen maar een volledig beeld geven. Op die manier hoeft niet iedere overheid een eigen (deel)onderzoek te laten doen. Dit scheelt jou en de overheden geld en tijd. Of dit van toepassing is in jouw geval is afhankelijk van of er gedeelde functionaliteit is tussen de toepassingen van de verschillende overheden.

Een overzicht van deelbare rapporten vind je op de pagina Algemene onderzoeken platforms en apps. Mis je een rapport? Geef het door.