Voorbeeld inhoud goed onderzoeksrapport

Niet alle onderzoeksrapporten zijn bruikbaar voor een verklaring. Een rapport moet een aantal vaste onderdelen hebben. In dit overzicht staat alle informatie die verplicht in het rapport moet staan.

A. Informatie over de opdracht

 • Onderzoeker (persoon of organisatie)
 • Datum
 • Opdrachtgever
 • Norm waartegen is getoetst (bijv: WCAG 2.1 A en AA)
 • Soort onderzoek: volledig onderzoek / hertest
 • Versie van het document

B. Informatie over het onderzoek

 • Evaluatiemethode die is gebruikt (bijv: WCAG-EM)
 • Scope: beschrijving van de onderzochte onderdelen van de website of app
 • Samenvatting: kort overzicht van de getoetste succescriteria en de score bij elk criterium, inclusief het totale aantal getoetste succescriteria (bij WCAG 2.1 AA zijn dat er 50) en de totaalscore (bijv. 37/50)
 • Steekproef: opsomming van alle pagina’s/onderdelen in de steekproef
 • Gebruikte browsers/software: Opsomming van de bij het onderzoek gebruikte browsers en software, inclusief de versienummers

C. Informatie over de getoetste website of app

 • Basisniveau toegankelijkheidsondersteuning: bijvoorbeeld: ‘de website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.’
 • Technologieën van de website of app: bijvoorbeeld: “Gebruikt zijn de technologieën HTML, CSS, JS (incl. framework [naam]), PDF, SMIL en WAI-ARIA, waarvoor technieken zijn gedocumenteerd in https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/.”

D. Resultaten van het onderzoek

 • Score per succescriterium: voldoende of onvoldoende
 • Uitleg over afwijkingen: bij afwijkingen een uitleg van wat er precies is gevonden en eventueel tips om het probleem op te lossen