Huidige beleid: Besluit digitale toegankelijkheid

In 2016 is een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid in werking getreden. Nederland heeft deze Europese richtlijn omgezet in een Algemene Maatregel van Bestuur:  Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit is per 1 juli 2018 van kracht.

Europese richtlijn digitale toegankelijkheid

Op 22 december 2016 trad de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in werking.

De richtlijn verplicht lidstaten om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. De verplichting geldt voor:

  • websites;
  • mobiele applicaties (apps);
  • intranetten en extranetten die live gaan of substantieel aangepast worden na inwerkingtreding van de nieuwe regels.

Nederlandse wetgeving op basis van richtlijn

De Europese richtlijn is in Nederland omgezet in een Algemene maatregel van bestuur (AMvB). De AMvB heeft de naam Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Met de AMvB wordt de Europese richtlijn omgezet in nationale wetgeving. 

De AMvB zal op termijn gekoppeld worden aan de wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld. Tot die tijd is het Besluit gebaseerd op artikel 89 van de Grondwet.

Inwerkingtreding wettelijke verplichting

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is per 1 juli 2018 in werking getreden in Nederland. In het besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties op de volgende datums aan het besluit moeten voldoen:

  • Op 23 september 2019 voor websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018;
  • Op 23 september 2020 voor websites die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018;
  • Op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.

Lees er meer over in de tijdlijn wet- en regelgeving.