Wat is verplicht?

Alle overheidsinstanties moeten toegankelijk zijn. Deze organisaties moeten ook een toegankelijkheidsverklaring op hun website plaatsen.

Voor welke organisaties en welke diensten geldt de verplichting?

Nederlandse overheidsinstanties (‘openbare diensten’) mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder handicap of chronische ziekte. Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Het besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. Wat er wordt verstaan onder Nederlandse overheidsinstaties leest u onder 'Voor wie is het verplicht'.

Hoe voldoe ik aan de verplichting?

Je voldoet aan de verplichting door:

  1. De toegankelijkheidseisen toe te passen

    Het is verplicht om te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 9 van EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.

  2. Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren

    Overheidsinstanties zijn verplicht om een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken en te houden.

Complexe inhoud en toepassingen

In sommige gevallen is het lastig om bepaalde soorten inhoud of toepassingen aan de eisen te laten voldoen. Bij specifieke situaties en uitzonderingen is beschreven hoe je met zulke situaties omgaat. Je leest hier ook welke uitzonderingen gelden onder het huidige en toekomstige beleid.

Wet- en regelgeving

Per 1 juli 2018 is het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit is een wettelijke verplichting. Lees meer over wet- en regelgeving.