Wat als ik niet voldoe?

Zijn de digitale kanalen van jouw organisatie nog niet (volledig) toegankelijk? Beschrijf dan in de toegankelijkheidsverklaring welke maatregelen de organisatie gaat nemen om zo snel mogelijk aan de eisen te voldoen.

Beleid

Het toegankelijkheidsbeleid geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om stap voor stap naar toegankelijkheid toe te werken:

  1. Voor complexe toepassingen en inhoud zoals kantoorbestanden, archieven en erfgoedreproducties zijn uitzonderingen beschreven. Je vindt ze bij specifieke situaties en uitzonderingen, inclusief tips en handvatten om met deze situaties om te gaan.
  2. Overheidsinstanties kunnen in hun toegankelijkheidsverklaring aangeven welke maatregelen zij (gaan) treffen om de website volledig toegankelijk te maken, en welke uitzonderingen van toepassing zijn.

Consequenties

Met een ontoegankelijke website sluit je mensen buiten. Mensen die net als iedereen hun zaken digitaal willen regelen. Wil je er als organisatie voor al je burgers, gebruikers of bezoekers zijn, dan zorg je dus voor een toegankelijk digitaal kanaal.

Het ministerie van BZK legt op dit moment geen sancties op als de website van een overheidsinstantie niet toegankelijk is. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van hun digitale dienstverlening. Wel houdt het ministerie de vooruitgang van overheidsorganisaties bij, door regelmatig alle toegankelijkheidsverklaringen te controleren.

Let op: Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Het is dan wettelijk verplicht om digitale kanalen toegankelijk te maken. Lees meer over wet- en regelgeving.