Intranetten en extranetten

Ook bij websites die alleen beschikbaar zijn voor een gesloten groep gebruikers is toegankelijkheid belangrijk. Vaak wordt dit soort omgevingen intranetten of extranetten genoemd.

Om welke situaties gaat het?

Met intranetten en extranetten worden websites bedoeld die alleen beschikbaar zijn voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek. Het gaat hierbij dus om gesloten gebruikersgroepen. Denk aan de werknemers van een organisatie en de studenten op een hogeschool. In de meeste gevallen hebben gebruikers een inlogcode, of is de website alleen bereikbaar op de locatie van de organisatie. Kantoorapplicaties die als software zijn geïnstalleerd vallen hier niet onder: deze applicaties worden dus niet via het web (http/https) gebruikt.

We hanteren hierbij de definitie van de Europese Commissie

Extranet

IP-gebaseerd privénetwerk voor het veilig delen van bedrijfsinformatie of -processen met verkopers, leveranciers, klanten, partners of andere bedrijven. In essentie is het een platform waarop transacties, diensten of informatie veilig kunnen worden uitgevoerd of uitgewisseld.

Intranet

IP-gebaseerd privénetwerk, primair bedoeld voor het veilig delen van bedrijfsinformatie of -processen met andere personen binnen een organisatie.

Verplichting

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid stelt in artikel 2 dat intra- en extranetten, gepubliceerd voor 23 september 2019, niet hoeven te voldoen aan de wettelijke verplichting. Echter, als er sprake is van publicatie of ingrijpende herziening (systeem- en/of software-aanpassing) na 23 september 2019, dan vallen intra- en extranetten wel onder de verplichting van het Tijdelijk besluit.
 

Omgaan met uitdagingen

Het kan een lastige opgave zijn om complexe gesloten omgevingen toegankelijk te maken, maar door het te doen help je er veel mensen enorm mee. Wanneer je hiermee aan de slag gaat denk dan in ieder geval aan de volgende dingen:

  • Bespreek met de leveranciers van dergelijke omgevingen hoe zij kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de omgeving. Pas indien nodig contracten aan;
  • Zorg dat personen binnen de organisatie die inhoud aanleveren voor het intranet goed op de hoogte zijn van de toegankelijkheidseisen. Begin zo snel mogelijk met het uitsluitend plaatsen van toegankelijke content.
  • Inventariseer binnen je organisatie tegen welke toegankelijkheidsproblemen gebruikers van het intranet of extranet aanlopen. Bedenk voor veel voorkomende problemen oplossingen en alternatieven. Als bijvoorbeeld de kalender op een intranet niet toegankelijk is, kan er naast de kalender ook een eenvoudige tekstuele lijst met aankomende activiteiten worden gepubliceerd.