Kijk en lees terug: webinar Digitale toegankelijkheid voor inkopers overheid

Op 10 mei 2023 organiseerden VNG en DigiToegankelijk het webinar 'Digitale toegankelijkheid voor inkopers overheid'. Medewerkers van VNG en DigiToegankelijk deelden informatie, tips en best practices. Ook werd de deelnemers gevraagd aan welke informatie zij nog meer behoefte hebben. Met die kennis organiseren VNG en DigiToegankelijk later dit jaar een verdiepend webinar over hetzelfde onderwerp.

Kijk het webinar terug

Martin Eikenboom van DigiToegankelijk en André Plat, Yousuf Yousufi en Jolies van Pomeren van VNG vertelden in het webinar over de wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid, de activiteiten van het programma DigiToegankelijk TOP en het inkopen van digitaal toegankelijke producten en diensten.

Bekijk het webinar Digitale Toegankelijkheid voor inkopers overheid op YouTube

Wet- en regelgeving

Martin Eikenboom van DigiToegankelijk praatte de deelnemers bij over wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid. Ook vertelde hij over de doelstellingen van het programma DigiToegankelijk TOP: het versnellen van een digitaal toegankelijke overheid en het organiseren van toezicht op de wet- en regelgeving.

Via Mentimeter stelde Martin de vraag: 

In hoeverre ben je bekend met deze wetgeving?

Kijkers en luisteraars konden kiezen voor 1 van 4 antwoorden. Hieronder zie je hoeveel deelnemers voor welk antwoord kozen:

 1. Niet (15 deelnemers)
 2. Deels (25 deelnemers)
 3. Goed (6 deelnemers)
 4. Ik ben een expert (3 deelnemers)

 

Tools en tips voor inkopers, en de GIBIT

André Plat van de VNG nam de deelnemers mee in de verschillende beschikbare tools en tips voor inkopers. Hij vertelde daarnaast hoe gemeenten de GIBIT kunnen inzetten en hij nam de deelnemers mee in het proces van ‘lerend inkopen’.

Hij stelde onder andere de volgende vraag via Mentimeter:

Heeft de leverancier een onderhoudsplicht? Want, geen meerwerkkosten betalen.

De antwoorden waren:

 1. Ja (20 deelnemers)
 2. Nee (2 deelnemers)
 3. Onbekend (10 deelnemers)

Wat opviel is dat 20 deelnemers aangeven dat er in de inkoopvoorwaarden een onderhoudsplicht is afgesproken, wat het gesprek met leveranciers over digitale toegankelijkheid kan ondersteunen.

Uit de vragen in de chat bleek dat er behoefte is om meer informatie te delen over deze onderwerpen, met name over 'lerend inkopen'. 18 deelnemers gaan binnen nu en 2 jaar 1 of meer producten inkopen waarbij digitale toegankelijkheid een rol speelt.

Horizontale verantwoording binnen gemeenten

Yousuf Yousufi van de VNG vertelde over horizontale verantwoording binnen gemeenten, als voorbeeld hoe andere overheden dit zouden kunnen oppakken. De verantwoordelijkheid blijft hierbij binnen de organisatie en brengt daardoor een hogere commitment met zich mee. 

De verantwoordelijkheid blijft binnen de organisatie. Dat brengt een hogere commitment met zich mee.

Praktijkvoorbeelden

Jolies van Pomeren van VNG nam de deelnemers mee in een aantal andere praktijkvoorbeelden. Ze liet onder andere zien wat de positie van de inkoper is ten opzichte van de rest van de organisatie.

Gemeente Tilburg, die helaas niet aanwezig kon zijn, werd als best practice uitgelicht. Jolies benoemde daarbij wat goed ging, en wat de leerpunten waren. Ook gaf ze praktische tips rondom de inkoop van onderzoeksbureaus en auditrapporten.

Zij stelde onder andere de vraag:

Is er een overeenkomst met één of meerdere onderzoeksbureaus?

De antwoorden waren:

 1. Ja (5 deelnemers)
 2. Nee (11 deelnemers)
 3. Onbekend (14 deelnemers)

Samenvatting van de reacties

 • De meeste van de 75 deelnemers vertegenwoordigden een gemeente.
 • Een klein deel van de aanwezigen heeft al goed zicht op de wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid.
 • Bij een groot aantal deelnemers zijn binnen de inkoopvoorwaarden afspraken gemaakt over digitale toegankelijkheid met leveranciers.
 • Het is bij de meeste deelnemers vrijwel onbekend of er dienstverlening van onderzoeksbureaus is ingekocht.
 • De bijeenkomst is door de meeste aanwezigen als nuttig ervaren, en de meeste deelnemers zijn de volgende keer weer aanwezig.
 • Voor een volgende bijeenkomst is een wens dat de inhoud concreter wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering, best practices, impact in de organisatie en het delen van ervaringen. 

Vervolg

Uit de Mentimeter bleek dat er interesse is voor een vervolg op deze bijeenkomst. Daarom organiseren wij later dit jaar een vervolgbijeenkomst. Daarbij werken we weer samen met relevante partijen. We houden je hiervan op de hoogte via de kanalen van DigiToegankelijk en VNG.