Kijk en lees terug: webevent digitaal toegankelijk inkopen

Op 4 juli 2023 organiseerde DigiToegankelijk het webevent 'Digitaal toegankelijk inkopen'. Medewerkers van  DigiToegankelijk en Forum Standaardisatie deelden informatie, tips en best practices. Ook werd de deelnemers gevraagd om hun ervaringen, en aan welke informatie zij nog meer behoefte hebben. Met die kennis organiseert DigiToegankelijk later dit jaar een verdiepend webinar over hetzelfde onderwerp. 

Kijk het webinar terug

Manfred Rosenboom en Johan Huijkman van DigiToegankelijk en Désirée Castillo Gosker van Forum Standaardisatie vertelden in het webinar over de wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid, de activiteiten van het programma DigiToegankelijk TOP, de aanpak rondom softwareleveranciersmanagement, de jaarlijkse Monitor Open Standaarden van Forum Standaardisatie en het inkopen van digitaal toegankelijke producten en diensten. 

00:00
00:00

Wet- en regelgeving 

Manfred Rosenboom van DigiToegankelijk praatte de deelnemers bij over wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid. Ook vertelde hij over de doelstellingen van het programma DigiToegankelijk TOP: het versnellen van een digitaal toegankelijke overheid en het organiseren van toezicht op de wet- en regelgeving. 

We stelden de volgende vraag:

Houdt jouw opdrachtgever of houd jijzelf rekening met de wettelijke eisen rondom digitale toegankelijkheid bij het inkopen van websites en apps ? 

Antwoord Percentage
Volledig, ja altijd 27%
Deels, verschilt per opdrachtgever 56%
Volledig, ja altijd 17%

Softwareleveranciersmanagement 

Johan Huijkman van DigiToegankelijk heeft de deelnemers meegenomen in zijn werkzaamheden als softwareleveranciersmanager. Hij spreekt met veel leveranciers over het digitaal toegankelijk maken van hun producten en komt hierbij verschillende dingen tegen. Vanuit zijn ervaringen deelt hij anekdotes, best-practices en verschaft inzicht. Dit alles om de inkoper, opdrachtgever, maar ook de leverancier te helpen waar mogelijk.

Onze vraag luidde:

Hoe ervaar je de kennis over digitale toegankelijkheid bij softwareleveranciers? 

Antwoord Percentage
Overwegend voldoende 7%
Wisselend 33%
Overwegend weinig 14%
Weinig 12%
Geen idee 34%

Waarom het inkoopproces belangrijk is om digitale toegankelijkheid te bereiken 

Het inkoopmoment is belangrijk voor de implementatie van open standaarden in het algemeen en voor de standaard DigiToegankelijk in het bijzonder. Het is hét moment om specifiek om standaarden te vragen en om ze op te nemen in het programma van eisen.

Verwijzen naar algemene inkoopeisen voldoet niet om tot adoptie te komen. Désirée Castillo Gosker heeft verteld dat de standaard DigiToegankelijk (voorheen Webrichtlijnen) lang op de ‘pas toe of leg uit’- lijst heeft gestaan van het Forum Standaardisatie, en nog steeds wordt meegenomen in het jaarlijks onderzoek naar het gebruik van open standaarden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar aanbestedingen van diverse overheidsorganisaties. Om het vragen naar de juiste open standaarden (waaronder DigiToegankelijk) te bevorderen heeft het Forum Standaardisatie twee handige tools: de Beslisboom Open Standaarden en de handreiking 'Vragen om open standaarden bij aanschaf van ICT'. Beide zijn te vinden op Pianoo en de website van Forum Standaardisatie. 

Onze vraag:

Voer je momenteel controles uit op de digitale toegankelijkheid bij oplevering? 

Antwoord Percentage
Nee 72%
Ja, dat doe ik alleen 6%
Ja, in samenwerking met anderen 22%

Samenwerkingen tussen inkopers 

Tot slot peilde Manfred Rosenboom nog via twee poll-vragen de behoefte bij inkopers om samen te werken op het gebied van digitale toegankelijkheid. Uit de reacties blijkt dat er veel behoefte is aan samenwerking. Wij gaan uitzoeken hoe het team van DigiToegankelijk hierin een rol kan pakken, bijvoorbeeld door het samenbrengen van de inkopers te faciliteren.

De vraag die we stelden was:

Bestaat er (binnen jouw organisatie) behoefte om samen te werken op het gebied van digitale toegankelijkheid? 

Antwoord Percentage
Ja 38%
Nee 5%
Weet ik niet 56%