Regionaal Energieloket

Regionaal Energieloket biedt deelonderzoeken techniek en content voor verschillende websites aan op haar eigen website. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest actuele updates. Met het deelonderzoek van de techniek + het deelonderzoek van de inhoud dat op jouw website van toepassing is, kun je een toegankelijkheidsverklaring maken met een A-status. Je hoeft dus geen eigen deelonderzoeken te laten uitvoeren!

Wat heb je nodig bij het maken van een toegankelijkheidsverklaring voor Regionaal Energieloket?

Inloggegevens voor deinvulassistentop toegankelijkheidsverklaring.nl. 

 • Url van de klachtenprocedure op je website.   
 • Url van de contactpaginaop je website. 
 • Naam en functie van de verantwoordelijke persoon binnen je organisatie voor de ondertekening. 
 • Datum van ondertekening (max. drie maanden vooruit). 
 • Op welk CMS je website/app draait (niet verplicht). 
 • Let op: sommige onderzoekers stellen het onderzoeksrapport beschikbaar in pdf. Dan moet je eerst deze pdf uploaden naar je eigen website zodat je een URL hebt, waar je naar kan linken vanuit je toegankelijkheidsverklaring. (Er zijn ook onderzoekers die het onderzoeksrapport beschikbaar stellen als een webpagina, dan hoef je dit niet te doen. We geven per onderzoek aan of het nodig is.) 

Wat heb je van REL nodig bij het maken van een toegankelijkheidsverklaring? 

Wat heb je specifiek uit de onderzoeksrapporten van REL nodig bij het maken van een toegankelijkheidsverklaring? 

Deelonderzoek Techniek (voor alle loketten) 

 • Datum onderzoek: 18 oktober 2023 
 • Scope: 
  • Alle pagina’s op https://regionaalenergieloket.nl 
  • Niet de overige subdomeinen 
 • Steekproef: 20 pagina’s 
 • Hoeveel criteria zijn onderzocht? 43 
 • Hoeveel criteria voldoen? 43
 • Maak een lijst met de afgekeurde succescriteria: Er zijn geen afgekeurde criteria!

Contentonderzoek Particulier Loket 

 • Datum onderzoek: 20 oktober 2023 
 • Scope: Alle pagina’s op https://regionaalenergieloket.nl 
 • Steekproef: 10 pagina’s 
 • Hoeveel criteria zijn onderzocht? 29 
 • Hoeveel criteria voldoen? 29
 • Maak een lijst met de afgekeurde succescriteria: Er zijn geen afgekeurde criteria!

Contentonderzoek Zakelijk Loket 

 • Datum onderzoek: 18 oktober 2023 
 • Scope: Alle pagina’s op zakelijk.regionaalenergieloket.nl 
 • Steekproef: 13 pagina’s 
 • Hoeveel criteria zijn onderzocht? 29 
 • Hoeveel criteria voldoen? 29
 • Maak een lijst met de afgekeurde succescriteria: Er zijn geen afgekeurde criteria!

Contentonderzoek VvE Loket 

 • Datum onderzoek: 18 oktober 2023 
 • Scope: 
  • Alle pagina's op https://vve.regionaalenergieloket.nl/ 

   Bij de hercheck zijn de volgende url's vervangen: 

  • https://vve.regionaalenergieloket.nl/inzicht-krijgen/stappenplan/huurwoning door https://vve.regionaalenergieloket.nl/inzicht-krijgen/zonder-vve-aan-deslag/huurwoning  
  • https://vve.regionaalenergieloket.nl/contact/gemeenten door https:// vve.regionaalenergieloket.nl/gebouw-verbeteringen/elektrisch-rijden/ laadpalen-voor-vves en https://vve.regionaalenergieloket.nl/contact/over-rel 
 • Steekproef: 18 pagina’s 
 • Hoeveel criteria zijn onderzocht? 29 
 • Hoeveel criteria voldoen? 29 
 • Maak een lijst met de afgekeurde succescriteria: Er zijn geen afgekeurde criteria!

Contentonderzoek Brabantwoontslim Loketten 

 • Datum onderzoek: 20 januari 2024 
 • Scope: Alle pagina’s op https://brabantwoontslim.nl 
 • Steekproef: 11 pagina’s 
 • Hoeveel criteria zijn onderzocht? 29 
 • Hoeveel criteria voldoen? 29 
 • Maak een lijst met de afgekeurde succescriteria: Er zijn geen afgekeurde criteria! 

De onderstaande tekst moet je in stap 7 onder “Extra informatie” toevoegen 

Onze website is op basis van regionaalenergieloket. Daarom gebruiken we de rapporten van de leverancier ter onderbouwing van deze verklaring.