Signalering van verlopen verklaringen

In de week van 19 februari stuurt DigiToegankelijk Toezichts- en OndersteuningsProgramma een signaleringsbrief aan overheidsorganisaties die nu of binnenkort een website of app hebben met een toegankelijkheidsverklaring die langer dan 6 maanden een C-status heeft. Als een toegankelijkheidsverklaring langer dan 6 maanden een C-status heeft, wordt deze vanaf 1 april 2024 automatisch gecorrigeerd naar een D-status. Daarmee voldoet de organisatie met de betreffende website of app niet meer aan de wet. In de brief staat dat de organisatie op de peildatum niet voldoet of binnenkort niet meer voldoet aan de wettelijke verplichting. De brief wordt geadresseerd aan de bestuurders van de betreffende overheidsorganisaties.

Een vrouw in zakelijke kleding zit aan een bureau achter een laptop en maakt aantekeningen.

Het doel van dit signaal is om het naleven van de wettelijke verplichting rond digitale toegankelijkheid te stimuleren. Sinds 2018 zijn overheidsorganisaties verplicht om hun websites en apps toegankelijk te maken en daarover een verklaring af te leggen. Sinds 1 juli 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) de wettelijke grondslag voor deze verplichting (het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid). 

De signaleringsbrief wordt verstuurd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heb je een vraag over de brief? Stuur je mail naar SignaleringDigitaleToegankelijkheid@ictu.nl