Op 18 januari 2024 wijzigt de manier waarop status D wordt weergegeven in het Dashboard DigiToegankelijk

Vanaf 18 januari 2024 is de weergave van websites en apps met status D in het Dashboard DigiToegankelijk aangepast. Voorheen werden afzonderlijke domeinen, die opgenomen zijn in één verklaring, apart weergegeven. Nu worden ze getoond als één website of app. Hierdoor kan het totaal aantal websites en apps in het dashboard kleiner zijn dan voorheen.

Tonen van gerelateerde domeinen als aparte websites of apps leidt tot verwarring 

Omdat verklaringen met een D-status in het verklaringenregister meer domeinen mogen bevatten en het dashboard de domeinen juist apart toont, is het aantal D-statussen in het dashboard hoger dan dat in het register. Dat kan leiden tot verwarring en maakt dat er soms extra toelichting nodig is. Bovendien kunnen domeinen, die tot dezelfde website behoren, meestal in één verklaring met een A-, B- of C-status worden opgenomen. Door domeinen, die zijn opgenomen in één verklaring met een D-status, als één website of app weer te geven in het dashboard, zijn statussen A, B, C en D beter vergelijkbaar.

 

Wat verandert er voor jou?

Het kan zijn dat je vanaf 18 januari 2024 in het dashboard ziet dat het aantal websites en apps met een D-status van jouw organisatie kleiner is dan daarvoor. Het is dan gelijkgetrokken met het aantal verklaringen met een D-status dat in het verklaringenregister is opgenomen. Je hoeft hiervoor niets te doen.

 

Maak aparte verklaringen voor domeinen die niet bij elkaar horen

Het blijft mogelijk om voor meerdere domeinen één verklaring met een D-status aan te maken. We proberen het je hiermee zo makkelijk mogelijk te maken. Als je verschillende websites en apps hebt met meerdere domeinen, adviseren we je om voor domeinen die bij dezelfde website of app horen één verklaring aan te maken. Voor domeinen die geen relatie met elkaar hebben, kun je beter aparte verklaringen opstellen. In het dashboard worden ze dan afzonderlijk getoond. Op die manier blijft duidelijk voor welke websites en apps jouw organisatie verantwoordelijk is.

 

Komende periode houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en inzichten

Wij ontvangen veel vragen over wanneer een organisatie voor een website of app in specifieke situaties verantwoordelijk is. Dat is soms best complex en we zijn momenteel bezig om daar heldere instructies voor te ontwikkelen. De komende tijd zullen we je hierover regelmatig informeren.