Nieuwe versie invulassistent in de maak

DigiToegankelijk werkt aan een nieuwe versie van de invulassistent voor de toegankelijkheidsverklaring. Het nieuwe formulier maakt het opstellen van verklaringen gebruiksvriendelijker en sneller.

Gebruikersonderzoek

Het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen is soms veel werk. Dat horen wij vaak van overheidsorganisaties. Een recent gebruikersonderzoek van toegankelijkheidsverklaring.nl bevestigt dit.

Invoeren van fouten kost veel tijd

Het meeste werk zit in het invoeren van geconstateerde toegankelijkheidsfouten. Dit doe je nu bij stap 5 van de invulassistent. Overheidsorganisaties moeten voor elke fout beschrijven wat de oorzaak, het gevolg, het geboden alternatief, de voorgenomen maatregel en de planning van die maatregel is.

Dat blijkt soms lastig te zijn. Bijvoorbeeld omdat de kennis er niet is, of omdat de leverancier de fout moet oplossen, en nog niet bekend is hoe hij dat moet doen.

Andere aanpak

Om die reden onderzoekt DigiToegankelijk of het invoeren van fouten eenvoudiger kan. Bijvoorbeeld door niet meer per fout te vragen om oorzaak, gevolg, alternatief, maatregel en planning. Dit kan ook in 1 algemeen veld worden beschreven.

Andere verbeterpunten

Wij gaan de invulassistent ook op andere manieren gebruiksvriendelijker maken. Zo werken wij aan een functie waarmee veel informatie over toegankelijkheidsonderzoeken automatisch vooringevuld kan worden.

Daarnaast willen wij dat overheidsorganisaties hun vooruitgang beter kunnen laten zien. Ook als de status (nog) niet veranderd is. Daarom kun je in de nieuwe versie tussentijds al eenvoudig fouten als ‘opgelost’ markeren, en aangeven hoe je dit hebt gedaan.

In de tussentijd

Ga je de komende tijd aan de slag met jouw bestaande verklaringen? Dan kun je je alvast voorbereiden op de nieuwe invulassistent. Vul dan in stap 5 van het formulier maar 1 succescriterium in, en selecteer de optie ‘Algemeen’ (beschikbaar vanaf medio februari!). We gebruiken de antwoorden bij deze tijdelijke optie straks bij de migratie naar de nieuwe invulassistent.

Rol van de onderzoeksbureaus

Naast de invulassistent maken wij een apart formulier voor onderzoeksbureaus. Met dat formulier kunnen zij hun onderzoeksrapporten registreren. In het formulier vullen zij de gegevens van het onderzoek in, zoals de datum en de behaalde score. Na het opslaan komt er een rapportcode uit. Die code geeft het onderzoeksbureau door aan zijn klant, de overheidsorganisatie.

Overheidsorganisaties kunnen deze rapportcode vervolgens invoeren. Daarmee halen zij de rapportgegevens op die eerder door het onderzoeksbureau zijn ingevoerd. Al die gegevens worden automatisch vooringevuld in de nieuwe invulassistent. De overheidsorganisatie voegt alleen nog de link naar het onderzoeksrapport zelf toe.

Dashboard

Met de komst van het Dashboard DigiToegankelijk wordt het nóg belangrijker dat alle websites en apps van overheidsorganisaties een verklaring hebben. Ook daarom zetten wij nu de volgende stap met de invulassistent.

De nieuwe versie van de invulassistent laat de vooruitgang van overheidsorganisaties beter zien. Die inzichten kunnen straks ook op het dashboard worden getoond. Bovendien hopen wij dat de drempel om een verklaring op te stellen door deze versie lager wordt.