Inventarisatie brengt digitale toegankelijkheid steeds beter in beeld

Goed nieuws: het Dashboard DigiToegankelijk bevat steeds meer informatie. Daardoor krijgen we inzicht in de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps die tot nu toe niet in beeld waren. Belangrijke reden voor de groei is de inventarisatie van ontbrekende websites en apps, waar we in juni mee zijn gestart. 

Schermafbeelding van het dashboard

Digitale toegankelijkheid steeds beter in beeld

Het Dashboard DigiToegankelijk geeft inmiddels de toegankelijkheidsstatus van ruim 8.600 websites en apps van Nederlandse overheidsorganisaties weer. Bij de lancering in maart 2023 bevatte het dashboard 4.100 websites en apps. De groei van het dashboard is goed nieuws voor de 4,5 miljoen mensen in Nederland die problemen hebben met het begrijpen en gebruiken van websites en apps. Het dashboard geeft nu een realistischer beeld van de digitale toegankelijkheid van Nederlandse overheidsorganisaties. Het maakt duidelijk dat er nog veel moet gebeuren.  

De afgelopen periode vroegen wij overheidsorganisaties om aan te geven welke websites en apps onder hun verantwoordelijkheid vallen. Inmiddels heeft tweederde van de organisaties gereageerd. Het laat zien dat overheden zich actief bezighouden met de toegankelijkheid van hun sites en apps.  

Hoe ontwikkelt Dashboard DigiToegankelijk zich de komende tijd?

Het aantal websites en apps dat voldoet aan de wettelijke verplichting rond digitale toegankelijkheid is de afgelopen periode licht toegenomen. In totaal zijn dit er nu ruim 3.250. Het gaat hierbij om websites en apps die helemaal of gedeeltelijk voldoen (status A of B) en sites en apps waarvoor een toegankelijkheidsonderzoek is gepland (status C). Er zijn daarnaast ook veel websites en apps aan het dashboard toegevoegd waarvoor nog geen maatregelen zijn genomen (status D) of waarvoor nog geen verklaring is gepubliceerd (status E). Deze websites en apps voldoen dus nog niet aan de wet.

Wij verwachten dat er de komende tijd nog meer websites en apps met status D en E in het dashboard verschijnen. Daar zijn drie oorzaken voor:

  1. We zijn in juni gestart met de inventarisatie van websites en apps waarvoor nog geen verklaring was. Veel organisaties hebben toen alvast D-verklaringen opgesteld voor deze kanalen. De overige kanalen komen met status E in het dashboard te staan, tot er een verklaring is gemaakt. De inventarisatie loopt tot eind oktober.
  2. Toegankelijkheidsonderzoeken zijn 3 jaar geldig als onderbouwing voor een verklaring. De komende periode verloopt deze datum voor veel onderzoeken. Een verklaring gebaseerd op een onderzoek dat ouder is dan drie jaar, wordt automatisch teruggezet naar status D. Er zal dan dus opnieuw een onderzoek nodig zijn om weer aan de wet te gaan voldoen.
  3. Als het toegankelijkheidsonderzoek voor je website of app binnen 6 maanden plaatsvindt, kun je een verklaring met status C publiceren. Dat betekent ook dat de verklaring voor een website of app niet langer dan een half jaar een status C kan hebben. Als het onderzoek is uitgevoerd, kun je het rapport toevoegen aan je verklaring. Je krijgt dan status A of B. Maar als het onderzoek niet is uitgevoerd, valt de status weer terug naar D. Vanaf 1 maart 2024 worden de verklaringen die ouder zijn dan 6 maanden en waarvoor geen onderzoek is uitgevoerd automatisch teruggezet naar status D.

Hoe zit het ook alweer met toegankelijkheidsverklaringen?

Overheidsorganisaties moeten voor elke website en app waarvoor ze verantwoordelijk zijn een verklaring publiceren. Daarin staat hoever de organisatie al is met het toegankelijk maken ervan. Dit is onderdeel van de wettelijke verplichting. Dat doet zij via het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaring kan status D hebben (nog niets gedaan), status C (eerste maatregelen genomen: Status C is binnen een half jaar na publicatie van de verklaring B of A geworden, of de website/app is opgeheven), status B (er is een volledig onderzoek gedaan en de eerste verbetermaatregelen zijn doorgevoerd) of status A (de website voldoet aan alle 50 criteria die voorgeschreven worden in WCAG 2.1 AA). Websites en apps van overheidsorganisaties waarvoor nog geen verklaringen gepubliceerd zijn, worden in het Dashboard DigiToegankelijk aangeduid met een status E.

De toegankelijkheidsverklaring is een zogeheten zelfverklaring. De organisatie verklaart zelf hoe de website of app ervoor staat en daaruit volgt automatisch een status. Als een organisatie status A of B claimt dan moet dit onderbouwd worden met een toegankelijkheidsonderzoek. DigiToegankelijk checkt bij een A- of B status aan de hand van een checklist of de verklaring juist is ingevuld. We lichten een paar kaders uit die bepalen of je verklaring nog klopt.

  • Je verklaring met status C mag niet ouder zijn dan 6 maanden, omdat je die status alleen kunt krijgen als je binnen een half jaar een toegankelijkheidsonderzoek laat uitvoeren of de website of app opheft. Als dat niet gebeurd is, wordt de status vanaf 1 maart 2024 teruggezet naar D;
  • Het onderzoek dat de onderbouwing is voor je verklaring met status A of B mag niet ouder zijn dan 3 jaar (zie eis nr 15 van de checklist). Zodra het onderzoek ouder is, wordt de status automatisch teruggezet naar D.
  • De toegankelijkheidsverklaring moet minimaal één keer per jaar worden geüpdatet. Alleen dan blijf je voldoen aan de wet. Je moet ieder jaar laten zien dat je verbeteringen doorvoert. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je na één jaar van status D naar status C moet groeien.

Jouw organisatie in het dashboard

Heb je nog niet gereageerd op de inventarisatie? Of wil je het dashboard aanvullen met de websites en apps van je organisatie?  Neem dan contact op met digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl