De toegankelijkheidsverklaring: het proces van B naar A

Elke overheidswebsite en -app moet uiteindelijk nalevingsstatus A krijgen. Soms lukt dat niet in één keer. Dan kun je, onder voorwaarden, nog steeds aan de wettelijke verplichting voldoen.

Je voldoet ook met status B (onder voorwaarden)

Als je een toegankelijkheidsverklaring invult, dan komt daar een nalevingsstatus uit: A, B, C of D. Je voldoet aan de wettelijke verplichting met status A (alles aantoonbaar onderzocht, geen fouten gevonden) of B (alles aantoonbaar onderzocht, wel fouten gevonden). Status B heeft wel een voorwaarde: het moet elk jaar beter worden. Een site of app kan dus meerdere jaren een geldige status B hebben, zolang het aantal fouten elk jaar significant afneemt.

Blijven verbeteren

Blijven verbeteren is dus het devies. Een toezichthouder kijkt naar je vorderingen: wat is er ten opzichte van vorig jaar concreet verbeterd? Hoeveel toegankelijkheidsproblemen zijn opgelost? Zorg dus dat de website of app steeds toegankelijker wordt. Daarvoor moet je maatregelen nemen. Afspraken maken met leveranciers, de site flink opschonen of de redactie op cursus sturen. Update je verklaring regelmatig, zodat je vorderingen zichtbaar zijn.

Het einddoel is status A

Uiteindelijk moeten alle overheidswebsites en -apps nalevingsstatus A krijgen. Dat houdt in dat bij een actueel en volledig onderzoek volgens de methode WCAG-EM geen fouten meer zijn gevonden. Dan is je site of app toegankelijk voor iedereen, en sluit je niemand buiten.