Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Op deze pagina stonden voorheen de toegankelijkheidsverklaringen van rijksoverheden, provincies, gemeenten en waterschappen. In veel gevallen was de informatie verouderd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuw model voor monitoring en rapportage. Dat wordt gedaan op basis van de verplichtingen die vanuit de Europese Unie en Nederlandse wetgeving worden gesteld. Daar hoort ook een nieuw model voor de toegankelijkheidsverklaring bij.

Het is belangrijk om alleen relevante en actuele informatie aan te bieden. Daarom is besloten om de oude lijst niet meer te publiceren.