Overzicht actuele ontwikkelingen

Wil je weten wat er van jou als leverancier wordt verwacht? Dan is het goed om te weten waar overheden mee bezig zijn. Wat is verplicht, wat wordt van overheden gevraagd, en wat zijn de gevolgen voor jou als leverancier?

Wettelijke verplichtingen van de overheid

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Kort gezegd komen de verplichtingen neer op het volgende:

  1. Maak voor al je websites en apps een toegankelijkheidsverklaring
  2. Zorg dat de status van elke verklaring (zo snel mogelijk) A, B of C is
  3. Blijf werken aan de digitale toegankelijkheid van je websites en apps

Een meer uitgebreide toelichting op deze stappen lees je op de pagina Wat is verplicht?

Handig om te weten:

  • Om inzicht te geven in de status van overheidswebsites en -apps is er een dashboard in het leven geroepen. 
  • Wat betekent status A, B, C, D of E nu precies? Lees alles over de nalevingsstatus.

Overheden moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Versnellen van digitale toegankelijkheid bij de overheid

De wettelijke verplichting is er al sinds 2018. Maar de Tweede Kamer vindt dat overheden de toegankelijkheid van hun kanalen niet snel genoeg verbeteren. Daarom is in opdracht van het Ministerie van BZK medio 2022 een programma gestart. Het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DigiToegankelijk TOP) moet uitvoering geven aan deze versnelling. Dit programma wordt uitgevoerd door ICTU.

DigiToegankelijk TOP houdt zich bezig met ondersteuning, monitoring en toezicht. Het programma ondersteunt alle (ongeveer 1350) overheidsorganisaties. De focus ligt op praktische ondersteuning om daadwerkelijk stappen te gaan zetten. Bovendien is zij bezig met het oprichten van een toezichthouder die consequenties kan verbinden aan het niet naleven van de verplichtingen rond digitale toegankelijkheid.

Inkoopvoorwaarden

Het inkoopproces is een belangrijk middel om toegankelijkheid te borgen. Toegankelijkheid is al opgenomen in de GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox), de algemene inkoopvoorwaarden die gemeenten gebruiken. Overheden zullen steeds vaker afspraken over toegankelijkheid contractueel vast willen leggen. 

DigiToegankelijk ondersteunt overheden door advies te geven en kennis te delen over  hoe toegankelijkheid kan worden geborgd in het inkoopproces. 

Meer informatie is te vinden in de webinars die we hierover hebben georganiseerd voor overheden:

Ben je als leverancier compliant aan de GIBIT en heb je vragen hierover in relatie tot digitale toegankelijkheid? Neem dan contact op met digitale.toegankelijkheid@vng.nl.

Toegankelijkheid is al opgenomen in de GIBIT, de algemene inkoopvoorwaarden die gemeenten gebruiken.