Digitale toegankelijkheid voor leveranciers

Hier vind je informatie over het borgen van digitale toegankelijkheid in jouw product en in jouw organisatie. 

Toegankelijke websites ontwikkelen

Hoe maak je pdf-documenten, video of afbeeldingen toegankelijk? En wat is daarbij verplicht? Wat is mogelijk met geografische kaarten? En hoe zit het met social media? In dit gedeelte geven wij praktische tips en uitleg.

Praktische toegankelijkheidtips 
 

Toegankelijke apps ontwikkelen

Hoe maak je apps toegankelijk? Op appt.org vindt je informatie over apps en toegankelijkheid.

http://appt.org/nl

Toegankelijkheid behapbaar gemaakt

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) biedt microlearnings aan. Korte behapbare filmpjes waarin wordt uitgelegd wat toegankelijkheid is en wat jij kunt doen om het te verbeteren.

Microlearnings over toegankelijkheid

Gebruikers betrekken

Betrek gebruikers met een beperking. Nodig ze uit en maak ze onderdeel van de ontwikkeling van jouw product. Hiermee creëer je bewustwording en krijg je meer zicht op wat er nodig is. Een paar voorbeelden:  

  • Nodig sprekers uit van het management, academici, ervaringsdeskundigen.
  • Test de toegankelijkheid van jouw web/app/documenten met ervaringsdeskundigen:
    • Mini workshop/ervaringssessie.
    • Laat iemand die veel baat heeft bij toegankelijkheid de websites of app van de organisatie testen in het bijzijn van medewerkers.
    • Maak schermopnamen en deel deze binnen de organisatie.
  • Link naar https://www.gebruikercentraal.nl/
  • Laat gebruikers meedenken en meebepalen hoe een product moet gaan werken. 

Laat iemand die veel baat heeft bij toegankelijkheid de websites of app van de organisatie testen in het bijzijn van medewerkers.

Richtlijnen

Hoe maak je websites en apps toegankelijk? En hoe meet je dat? Daarvoor verwijst de wet naar een technische standaard (ook wel: norm): EN 301 549. Die norm verwijst zelf weer naar een andere norm: WCAG.

EN 301 549 is de naam van de Europese Norm (EN) voor digitale toegankelijkheid. In deze norm staan de eisen waaraan ICT-toepassingen moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. In het hoofdstuk met de eisen voor websites en apps verwijzen de makers van de norm naar een andere internationale norm, die al veel langer wordt gebruikt: WCAG.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn sinds 1999 de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid. De organisatie World Wide Web Consortium (W3C) beheert de standaard. Om de zoveel tijd is er een update. In 2018 verscheen de laatste en huidige versie, namelijk WCAG 2.1. Dit is de versie waar de norm EN 301 549 naar verwijst. Inmiddels kijken we uit naar WCAG 2.2, maar deze nieuwe versie is nog niet verplicht.

Meer weten?

Help je klant, help iedereen: Toegankelijkheid borgen in jouw product(en)

Wat voor overheden geldt, geldt dus (indirect) ook voor leveranciers. Zorg dat jouw producten digitaal toegankelijk zijn zodat iedereen er gebruik van kan maken. Om je houvast te geven bij het ontwikkelen van digitaal toegankelijke producten zijn de Web Content Accessibility Guidelines in het leven geroepen. Als jouw producten voldoen aan deze richtlijnen dan zorg je ervoor dat iedereen er gebruik van kan maken. 

Kunnen wij jou helpen?

DigiToegankelijk wil leveranciers graag verder helpen. Wat kunnen wij voor jou betekenen? Stuur je vraag naar DigiToegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. Wij zoeken het voor je uit en geven je zo snel mogelijk een reactie. Alle vragen en antwoorden bundelen we geanonimiseerd op dit portaal.

Stuur ons jouw vraag, we helpen je graag verder.